5. 📖 Zecharja könyve

A hatodik látomás: a repülő könyv

1. Újra fölemeltem szemeimet és láttam, s íme egy repülő tekercs.
2. Le szólt hozzám: Mit látsz? – Mondtam: Látok egy repülő tekercset, hossza húsz könyöknyi, és szélessége tíz könyöknyi.
3. Erre szólt hozzám: Ez az átok, mely kihat az egész ország színére; mert mindenki, aki lop, innen, ahhoz képest, kipusztul és mindenki, aki esküszik, innen, ahhoz képest, kipusztul.
4. Kibocsátottam azt, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, hogy bemenjen a tolvajnak házába, meg annak házába, ki nevemre hazugul esküszik és háljon a háza közepette és enyésztesse el azt, meg fáit és köveit.
5. Ekkor kiment az angyal, ki velem beszélt és szólt hozzám: Emeld csak fel szemeidet és lásd, mi az, ami itt kijön.
6. Mondtam: Mi az? És mondta: az éfa az, ami kijön. És mondta: Ez az ő formájuk az egész országban.
7. S íme, egy kikkár ólom emelkedik és itt egy asszony ülve az éfában.
8. Erre mondta: A gonoszság az! És belé dobta őt az éfába és reádobta az ólomkövet annak szájára.
9. És fölemeltem szemeimet és láttam s íme, két asszony jön ki és szél van a szárnyaikban s olyan szárnyaik vannak, mint a gólya szárnyai; és fölemelték az éfát, föld és ég között.
10. És szóltam az angyalhoz, ki velem beszélt: Hová viszik az éfát? Szólt hozzám: Házat építeni számára Sineár országában; s elkészíttetik, az pedig ott letétetik az ő helyén.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek