25. 📖 Mislé – Példabeszédek könyve

Eltávolították a salakot az ezüstből

1. Ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedtek Chizkija, Jehúda királyának emberei. 2. Isten dicsősége elrejteni a dolgot, s a királyok dicsősége: kikutatni a dolgot. 3. Az ég magasságra s a föld mélységre – s a királyok szíve kikutathatatlan. 4. Eltávolították a salakot az ezüstből, s előállt az ötvös számára az edény: 5. távolítsák el a gonoszt a király elől, s megszilárdul az igazság által trónja. 6. Ne büszkélkedjél a király előtt és a nagyoknak helyére ne állj; 7. mert jobb, ha mondják neked: jer fel ide, semhogy megalázzanak a nemes előtt, a hogy látták szemeid. 8. Ne indulj hamar pörre, mert ugyan mit teszel majd a végén; mikor téged megszégyenít felebarátod. 9. Pörödet viseld felebarátoddal, de másnak titkát ne áruld el; 10. nehogy meggyalázzon téged az, a ki hallja, és rossz híred nem szűnik meg. 11. Arany almák ezüst díszítményekben: a maga módjára elmondott szó. 12. Arany gyűrű és színarany ékszer: bölcs feddő halló fülnek. 13. Mint hónak hidege aratás napján, olyan a hűséges követ a küldőinek, és urának lelkét felüdíti. 14. Felhők meg szél, de nincs eső: ember, ki dicsekedik hazug adománnyal. 15. Hosszantűrés által rábeszélhető a fejedelem és puha nyelv csontot tör. 16. Mézet találtál, egyél a míg elég neked, nehogy, jól lakván vele, kihánynád. 17. Gyérré tedd lábadat barátod házában, nehogy jól lakván veled, meggyűlölne téged. 18. Buzogány és kard és élesített nyíl: ember, a ki felebarátja ellen hamis tanúként vall. 19. Romlott fog, tántorgó láb: menedék, mely cserben hagy a szorongatás napján. 20. A ki leveti a ruhát fagynak napján, eczet a salétromra: olyan a ki énekeket énekel szomorú szívre. 21. Ha éhezik gyűlölőd, adj ennie kenyeret, és ha, szomjazik, adj innia vizet; 22. mert parazsat kaparsz fejére, és az Örökkévaló megfizet neked. 23. Az északi szél esőt szül, és bosszús arczot a titkos nyelv. 24. Jobb a háztető sarkában lakni, mint czivódó asszony és közös ház. 25. Hideg víz a bágyadt lélekre, olyan a jó hír messze országból. 26. Fölkavart forrás és elrontott kútfő: az igaz, a ki meginog a gonosz előtt. 27. Mézet sokat enni nem jó, s a dicsőség kutatása dicsőség. 28. Város, melybe rést törtek, mely fal nélkül van: ember, kinek indulatára nincsen fékezés.

  • Küldés emailben

Fejezetek