5. 📖 Jób könyve

Azonban én Istenhez fordulnék

1. Kiálts csak, van-e, ki felel neked, s kihez fordulnál a szentek közül? 2. Mert az oktalant megöli a bosszúság, s az együgyűre halált hoz a vakbuzgalom. 3. Én láttam az oktalant meggyökeredzeni, és rögtön megátkoztam hajlékát. 4. Távol esnek gyermekei a segítségtől, összezúzatnak a kapuban és nincs mentő. 5. A kinek aratását megeszi az éhező, tövisek közül is elveszi, és áhítja vagyonukat a hurok. 6. Mert nem a porból nő ki a baj, s nem a földből sarjad a szenvedés; 7. hanem az ember szenvedésre született, a mint a villám fiai magasba repülnek. 8. Azonban én Istenhez fordulnék, és az Istenhez intézném ügyemet. 9. A ki nagyokat tesz, kikutathatatlanul, csodásokat, úgy hogy számuk sincsen. 10. A ki esőt ad a földnek színére s vizet küld a térségek szinére, 11. hogy az alacsonyokat magasra tegye, s a búsulók segítségre emelkednek. 12. Megbontja a ravaszok gondolatait, s nem végeznek kezeik olyat, a mi valódiság. 13. Megfogja a bölcseket ravaszságukban, s a ferdék tanácsa elhamarkodott; 14. nappal sötétségre találnak, és mint éjjel tapogatóznak délben. 15. Így megsegíti a kardtól, szájuktól, és az erősnek kezétől a szűkölködőt; 16. s lett remény a szegény számára, és a jogtalanság elzárta száját. 17. Íme boldog a halandó, kit Isten megfenyít, s a Mindenható oktatását meg ne vesd; 18. mert ő fájdít és bekötöz, sebet üt és kezei gyógyítanak. 19. Hat szorongatásban megment és hétben nem ér téged baj: 20. Éhségben megváltott a haláltól s háborúban kard hatalmától; 21. a nyelv ostora elől rejtve vagy s nem félsz pusztítástól, midőn jön; 22. pusztításon s éhínségen nevetsz, s a föld vadjától nem kell félned, 23. mert a mező köveivel van szövetséged s a mező vadja békére állott veled. 24. Megtudod, hogy béke a te sátorod; vizsgálod hajlékodat és nincs vétked; 25. tudod, hogy sok a magzatod és sarjaid akár a földnek füve. 26. Erő teljében jutsz el sírhoz, a mint fölmén az asztag a maga idején. 27. Íme, ez az, a mit kikutattunk, így van, hallgass rá és ismerd meg te!

 

  • Küldés emailben

Fejezetek