Jom Kipur - Böjt kezdete: 2020-09-27 18:12 - Böjt vége: 2020-09-28 19:15:00

32. 📖 Jesájá könyve

Az igazság szerint fog a király uralkodni

A nép kijózanodása

1. Íme igazság szerint fog király uralkodni és kormányzók fognak jog szerint kormányozni. 2. És mindegyik lesz mint menedék szél elől, mint rejtek zápor ellen, mint vízpatakok a sivatagban, mint nehéz kőszálnak árnyéka bágyadt földön. 3. Nem vakulnak meg a látók szemei és a hallók fülei figyelni fognak. 4. Az elhamarkodók szíve értelmes lesz megismerésre és a dadogók nyelve siet tisztán beszélni. 5. Nem neveztetik többé az aljas nemesnek és a fösvény nem mondatik előkelőnek. 6. Mert az aljas aljasságot beszél és szíve jogtalanságot cselekszik, istentelenséget cselekedve és tévedést beszélve az Örökkévaló ellen, üresen hagyva az éhezőnek lelkét és a szomjazónak italát elvonva. 7. És a fösvénynek fegyverei gonoszak; ő fondorlatokat eszelt ki, hogy megrontsa a szegényeket hazug beszédekkel és mikor a szűkölködő jogosságot beszél. 8. De a nemes dolgokat eszelt ki, és ő nemes dolgoknál megmarad.

 

A jeruzsálemi nők bűnhődése

9. Gondtalan asszonyok, fel, halljátok szavamat, bizakodó leányok, figyeljetek beszédemre. 10. Esztendőn fölül napok múlva remegni fogtok ti bizakodók, mert elveszett a szüret, gyümölcsszedés nem lesz. 11. Reszkessetek ti gondtalanok, remegjetek ti bizakodók, vetkőzzetek, meztelenedjetek, gyászt öltsetek az ágyékra! 12. Mellet verdesnek a gyönyörűséges mező miatt, a termékeny szőlő miatt. 13. Népem földjén tövis és tüske nő ki, bizony mind a vígságos házain az ujjongó városnak. 14. Mert a kastély pusztán maradt, a zajos város elhagyatott, bástya és őrtorony barlangokká váltak örökre, vadszamarak vígságául, nyájak legelőjéül. 15. Mígnem kiömlik ránk a szellem a magasból és a puszta termőfölddé lesz és a termőföld erdőnek tekintetik. 16. És lakozik a pusztában jogosság és igazság a termőföldön lakik. 17. És lesz az igazságnak műve béke és az igazság munkája békesség és biztonság mindörökre. 18. És lakni fog népem a béke hajlékában és biztos lakásokban és gondtalan nyugalomban. 19. És jégeső lesz, mikor ledől az erdő és alacsonyra alacsonyul a város. 20. Boldogok ti; akik magot szórtok minden víz mellett, kik szabadon bocsátjátok az ökör és szamár lábát.

  • Küldés emailben

Fejezetek