22. 📖 Jesájá könyve

Jeruzsálem könnyelműségének büntetése

Jeruzsálem könnyelműségének büntetése

1. Beszéd a Látomás völgyéről. Mi lelt vajon, hogy fölmentél mindenestől a háztetőkre? 2. Zajjal teli zúgó város, ujjongó város megöltjeid nem kardnak megöltjei és nem harcnak halottjai. 3. Vezéreid mind elszöktek egyetemben, íj nélkül fogattak el: mind, akik a tieid közül találtattak, elfogattak egyetemben: messzire menekültek. 4. Azért mondtam: Forduljatok el tőlem, hadd sírjak keservesen; ne erőlködjetek vigasztalni engem népem leányának pusztulása miatt. 5. Mert megzavarás, eltiprás és zavarodás napja lesz az Úrnak, az Örökkévalónak, a seregivel: urának a látomás völgyében, szétrombolva a falat, és kiáltás a hegy felé. 6. És Elám felvette a tegezt, szekérhad emberei meg lovasok, Kír pedig pajzsot meztelenített. 7. És völgyeidnek java telve lett szekérhaddal, és a lovasok elhelyezkedtek a kapu felé. 8. És fölfedte Jehúdának takaróját, és föltekintettél azon napon az erdőház fegyverére; 9. s Dávid városának repedéseit láttátok, hogy számosak; és összegyűjtöttétek az alsó tó vizét; 10. és Jeruzsálem házait megszámláltátok és lebontottátok a házakat, hogy erősítsétek a falat; 11. és vízfogót csináltatok a két fal között a régi tó vizének, de nem tekintettetek arra, aki ezt teszi, és aki régtől fogva alkotja, azt nem láttátok. 12. És felhívott az Úr, az Örökkévaló a seregek ura ama napon sírásra és gyásztartásra, kopaszságra és gyászövezésre; 13. de íme vígság és öröm, ölnek marhát és vágnak juhot, esznek húst és isznak bort: együnk és igyunk, mert holnap meghalunk. 14. És megnyilatkozott füleim előtt az Örökkévaló a seregek ura: nem bocsáttatik meg nektek ez a bűn, míg meg nem haltok, szólt az Úr, az Örökkévaló a seregek ura. 15. Így szól az Úr, az Örökkévaló a seregek ura: Eredj, menj el ehhez az intézőhöz, Sebnához, ki a ház fölött van. 16. Mid van itt és kid van itt, hogy magadnak sírt vágtál itt? Aki magasban vágja sírját, a sziklában váj magának hajlékot! 17. Íme az Örökkévaló elhajít téged elhajítással, oh férfi, megragadva megragad téged, 18. gomolyítva gomolyit téged gomolyítással, mint labdát széles határú földre; ott fogsz meghalni, ott lesznek dicső szekereid, urad házának szégyene te! 19. Letaszítlak állásodról, és helyedről ledöntenek téged. 20. És lesz azon napon, hívom szolgámat Eljákímot, Chilkíjáhú fiát; 21. és felöltöztetem a köntösödbe és öveddel erősítem, és uralmadat kezébe adom, hogy atyjává legyen Jeruzsálem lakójának és Jehúda házának. 22. És teszem vállára Dávid házának a kulcsát; ha nyit, nem zár senki; ha zár, nem nyit senki. 23. És beütöm szegül szilárd helyre, és dicsőség székévé lesz atyja házának. 24. És ráaggatják atyja házának egész dicsőségét, a csemetéket és hajtásokat, mind a kis edényeket a medence edényektől egészen a korsó edényekig. 25. Ama napon, úgymond az Örökkévaló a seregek ura, elmozdul a szilárd helyre beütött szeg, levágatik, leesik, és elpusztul a teher, mely rajta volt, mert az Örökkévaló szólt.

  • Küldés emailben

Fejezetek