27. 📖 Krónikák II

A huszonöt éves Jótám király lett

1. Huszonöt éves volt Jótám, midőn király lett, s tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve pedig Jerúsa, Czádók leánya. 2. És tette azt, ami helyes az Örökkévaló szemeiben mind aszerint, amint tett atyja, Uzzijáhú; csakhogy nem ment be az Örökkévaló templomába, de a nép még mindig romlott volt. 3. Ő építette az Örökkévaló házának felső kapuját s az Ófel falán sokat épített. 4. És városokat épített Jehúda hegységében és az erdőkben épített várakat és tornyokat. 5. És ő harcolt Ammón fiai királyával s győzött fölöttük, s adtak neki Ammón fiai abban az évben száz kikkár ezüstöt, meg tízezer kór búzát, s árpát tízezret. Ezt fizették neki Ammón fiai a második s harmadik évben is. 6. És megerősödött Jótám, mert az Örökkévaló, az ő Istene előtt szilárdította útjait. 7. Jótámnak egyéb dolgai pedig s mind a háborúi s útjai, íme meg vannak írva Izrael s Jehúda királyainak könyvében. 8. Huszonöt éves volt, midőn király lett, s tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. 9. És feküdt Jótám ősei mellé, s eltemették őt Dávid városában; s király lett helyette fia Ácház.

  • Küldés emailben

Fejezetek