3. 📖 Krónikák II

És elkezdte Salamon építeni

1. És elkezdte Salamon építeni az Örökkévaló házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, ahol megjelent atyjának Dávidnak, azon helyen, melyet előkészített Dávid a jebúszi Ornán szérűjén. 2. És elkezdett építeni a második hónapban, annak másodikán, királyságának negyedik évében. 3. És ezek Salamon alapításának módjai Istennek házának fölépítésénél: a hosszúság — könyökökben az alábbi mérték szerint – hatvan könyök, a szélesség húsz könyök. 4. A csarnok pedig, mely hosszúságával elől volt a ház szélessége oldalán, húsz könyöknyi, s a magasság százhúsz; és bevonta belül tiszta arannyal. 5. És a nagy házat beborította ciprusfával a beborította jó arannyal és rátett arra pálmákat és láncokat. 6. És bevonta a házat drágakővel, ékességül; az arany pedig Parvájim aranya volt. 7. És beborította a házat, a gerendákat, a küszöböket, meg falait s ajtait arannyal és kerubokat vésett a falakra. 8. És készítette a szentek szentjének házát; hossza a ház szélessége oldalán húsz könyök és szélessége húsz könyök, s beborította jó arannyal hatszáz kikkárból. 9. És a szegek súlya ötven sékel arany; és az emeleteket beborította arannyal. 10. És készített a szentek szentjének házában két kerubot, szobrászmunkát, s bevonták őket arannyal. 11. S a kerubok szárnyainak hossza húsz könyöknyi, az egyiknek szárnya, öt könyöknyi, a ház falához ért, s a másik szárny, öt könyöknyi, a másik kerubnak szárnyához ért. 12. S a másik kerub szárnya, öt könyöknyi, érintette a ház falát, és a másik szárnya, öt könyöknyi, hozzátapadt a másik kerub szárnyához. 13. E kerubok szárnyai kiterjesztve húsz könyöknyiek voltak; s ők lábukon álltak s arcuk befelé volt. 14. És készítette a függönyt kék bíborból, piros bíborból, karmazsinból s byssusból, és tett rá kerubokat. 15. És készített a ház elé két oszlopot, harmincöt könyöknyi a hosszúság, és a tetején levő oszlopfő öt könyöknyi. 16. És készített láncokat a debírben s tette azokat az oszlopok tetejére, a készített száz gránátalmát, s tette a láncokra. 17. S felállította az oszlopokat a templom előtt, egyet jobbról s egyet balról, s elnevezte a jobbról valót Jákhinnak s a balról valót Bóaznak.

  • Küldés emailben

Fejezetek