5. 📖 Echa -Siralmak

Árvák lettünk

1. Emlékezzél meg, mi lett velünk, tekintsd és nézd gyalázatunkat! 2. Birtokunk átszállt idegenekre, házaink külföldiekre. 3. Árvák lettünk, apátlanok, anyáink mintegy özvegyek. 4. Vízünket pénzért ittuk, fát díjon szerzünk. 5. Nyakunkon üldöztek minket, elfáradtunk, nem adatott pihennünk. 6. Egyiptomnak adtunk kezet, Assúrnak, hogy jóllakjunk kenyérrel. 7. Atyáink vétkeztek és nincsenek, mi pedig bûneiket hordoztuk. 8. Szolgák uralkodnak raj tunk, nines ki kezökbõl kiszabadítana. 9. Lelkünk árán szerezzük kenyerünket a pusztának kardja miatt. 10. Bõ rünk megfeketélett mint a kemencze az éhség forrósága miatt. 11. Asszonyokat bántalmaztak Cziónban, hajadono kat Jehúda városaiban. 12. Vezérek akasztattak fel kezük által, vének arcza nem tiszteltetett. 13. Ifjak malmot hord tak és fiuk a fában botlottak meg. 14. Vének eltüntek a kapuból, ifjak az õ daluktól. 15. Eltünt szivünk vigalma, gyászra fordult körtánczunk. 16. Leesett fejünk koronája, oh jaj nekünk. bogy vétkeztünk. 17. Ezért lett sínylõvé a szivünk, ezek miatt sötétültek el szemeink: 18. Czión hegyéért, hogy elpusztult, rókák kószálnak rajta. 19. Te, Örökkévaló, székelsz örökre, trónod nemzedékre meg nemzedékre. 20. Miért felejtesz el bennünket mindig, el hagysz minket hosszú idõkre ? 21. Téríts bennünket magadhoz, hogy megtérjünk, újítsd meg napjainkat mint hajdanta. 22. Avagy végkép elvetettél minket, olyannyira haragudtál ránk!

 

  • Küldés emailben

Fejezetek