Címke archívuma: Tóra

Az Írott Tan és a Szóbeli Tan

Köves Slomó Talmud Az Írott Tan és a Szóbeli Tan 1. fejezet Az isteni találkozás és az Írott Tan A zsidó hagyomány és jogalkotás egyik elvi alappillére, az Írott Tan (תורה שבכתב – Torá söbichtáv) és a Szóbeli Tan (תורה שבעל פה – Torá söbáál pe) fogalma. A zsidóság egységességének vizsgálatakor lényges e fogalomkör ismerete.… Tovább Az Írott Tan és a Szóbeli Tan

Bővebben »

Biblia – Az áldozati törvények

Biblia  Az áldozati törvények  Vájikrá hetiszakasz (3Mózes 1–5.)   1. fejezet (Kohénnak olvassák:) 1. Szólította Mózest és szólt hozzá az Örökkévaló a gyülekezés sátorából, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valamelyik ember közületek áldozni akar áldozatot az Örökkévalónak, a baromból, a marhából és a juhokból áldozzátok a ti áldozatotokat.   Az égőáldozatok:… Tovább Biblia – Az áldozati törvények

Bővebben »

Biblia – A tíz csapás

Biblia A tíz csapás   Az első csapás: a víz vérré változik 14. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Konok Fáraó szíve, vonakodik a népet elbocsátani. 15. Menj el Fáraóhoz reggel, íme, ő kimegy a vízhez, állj elébe a folyam partján; a botot pedig, mely átváltozott kígyóvá, vedd kezedbe. 16. És mondd neki: Az Örökkévaló, a héberek… Tovább Biblia – A tíz csapás

Bővebben »

Biblia – Mózes utolsó napjai

Biblia  Mózes utolsó napjai Vájélech hetiszakasz (5Mózes 31:1–30.)   31. fejezet Józsua megbízása 1. Mózes ment és elmondta ezeket a szavakat egész Izraelnek. 2. És mondta nekik: Százhúsz éves vagyok én ma, nem bírok többé kivonulni, meg bevonulni; az Örökkévaló pedig azt mondta nekem, nem fogsz átvonulni ezen a Jordánon. 3. Az Örökkévaló, a te Istened,… Tovább Biblia – Mózes utolsó napjai

Bővebben »

Biblia – Teremtés

Biblia Teremtés (1Mózes 1–2. fejezet)  1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete   A világ teremtése 1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2. És a föld puszta és kietlen volt és sötétség volt a mélység színe fölött; Isten szelleme pedig lebegett a vizek színe fölött.   Az első nap: A világosság… Tovább Biblia – Teremtés

Bővebben »

Biblia – Mózes beszéde

Biblia  Mózes beszéde Nicávim hetiszakasz (5Mózes 29:9–30:20.)  29. fejezet (Kohénnak olvassák:) 9. Ti álltok ma mindnyájan az Örökkévaló, az Istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, véneitek, és felügyelőitek, Izrael minden férfia; 10. gyermekeitek, feleségeitek és idegened, aki táborod közepette van, favágódtól vízmerítődig 11. Hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe esküjébe, melyet az Örökkévaló, a te… Tovább Biblia – Mózes beszéde

Bővebben »

Biblia: A tíz csapás

Biblia  A tíz csapás   Az első csapás: a víz vérré változik 14. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Konok Fáraó szíve, vonakodik a népet elbocsátani. 15. Menj el Fáraóhoz reggel, íme, ő kimegy a vízhez, állj elébe a folyam partján; a botot pedig, mely átváltozott kígyóvá, vedd kezedbe. 16. És mondd neki: Az Örökkévaló, a héberek… Tovább Biblia: A tíz csapás

Bővebben »

Dr. Moshe Katz: Rejtett kódokról a Tórában

Dr. Moshe Katz Rejtett kódokról a Tórában  Előszó A Tóra minden idők legnagyobb „bestseller”-e. Ez a könyv ezredévekig rendkívüli befolyást fejtett ki nemzetekre és egyé­nek­re, ez a könyv az emberiség örökségének részévé vált. A zsidó hagyomány azonban nem osztja azt a széles körben uralkodó felfogást, hogy a Tóra lényegében egy történelemkönyv. Még csak nem is… Tovább Dr. Moshe Katz: Rejtett kódokról a Tórában

Bővebben »

Rabbi Israel Rubin Az élő Tóra

Rabbi Israel Rubin Az élő Tóra   Igen hatásos pillanata a zsinagógai istentiszteletnek, amikor a frigyszekrényt kinyitják, teljes pompájukban előtűnnek a fenséges Tekercsek, s a Tóra büszkén végigvonul a sorok között a bimá emelvényhez. De könyörgök, mondja már meg valaki, mi történik, miután az ajtók újra rázáródnak a tekercsekre. Hát a Tóra nem más, csak… Tovább Rabbi Israel Rubin Az élő Tóra

Bővebben »

Biblia – Nicávim (5Mózes 29:9–30:20.)

Biblia  פרשת נצבים Nicávim (5Mózes 29:9–30:20.)   Mózes harmadik beszéde (második rész) fejezet Ti álltok ma mindnyájan az Örökkévaló, az Istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, véneitek, és felügyelőitek, Izrael minden férfia; 10. gyermekeitek, feleségeitek és idegened, aki táborod közepette van, favágódtól vízmerítődig. 11. Hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe esküjébe, melyet az Örökkévaló,… Tovább Biblia – Nicávim (5Mózes 29:9–30:20.)

Bővebben »

Biblia – Vájélech (5Mózes 31:1–30.)

    Vájélech (5Mózes 31:1–30.) Mózes utolsó napjai   A törvény átadása a papoknak megőrzésre fejezet Józsua megbízása Mózes ment és elmondta ezeket a szavakat egész Izraelnek. 2. És mondta nekik: Százhúsz éves vagyok én ma, nem bírok többé kivonulni, meg bevonulni; az Örökkévaló pedig azt mondta nekem, nem fogsz átvonulni ezen a Jordánon. 3.… Tovább Biblia – Vájélech (5Mózes 31:1–30.)

Bővebben »

Biblia – Mikéc hetiszakasz

Biblia Mikéc hetiszakasz József Egyiptomban 1Mózes 41:1–43:17. 41.fejezet Fáraó álmai És történt két év múltán, Fáraó álmodott, és íme, ő áll a folyam mellett. 2. És íme, a folyamból feljön hét tehén, szép ábrázatúak és kövér húsúak, és legelnek a nádasban. 3. És íme, más hét tehén jön fel utánuk a folyamból, rút ábrázatúak és… Tovább Biblia – Mikéc hetiszakasz

Bővebben »

Zsidó filozófia – Miért nem változhat a Tóra?

Zsidó filozófia 1. fejezet Miért nem változhat a Tóra? Kísérletek a Tóra módosítására Az elmúlt két évszázad folyamán, és különösképp az utóbbi néhány évtizedben a zsidóságban a hagyományos, megszokott zsidó ortodoxiától némiképp elszakadó mozgalmak bontakoztak ki. Ezeknek a mozgalmaknak más-más nevük van. Jóllehet külsőre különböznek, egy közös vonásukban azonban azonosak: szorgalmazzák a Tóra módosítását és… Tovább Zsidó filozófia – Miért nem változhat a Tóra?

Bővebben »

Zsidó jog és etika – A drog és a Tóra

Zsidó jog és etika A drog és a Tóra A kábítószer használata a zsidóság szemszögéből   Az első törvényhozó A könnyű drogok törvényessé tétele mellett érvelők, azzal indokolják véleményüket, hogy mivel a könnyű drogok nem feltétlenül károsak az egészségre, így legalizálásukkal el lehetne őket választani a kemény drogoktól, ezzel megelőzve a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények… Tovább Zsidó jog és etika – A drog és a Tóra

Bővebben »

Tánc vagy tanulás?

Tánc vagy tanulás?   A Sátrak ünnepének hét napja alatt a szabad ég alatt álló szukában, sátorban eszünk. A nyolcadik nap már független ünnep, Smini Áceret, „az ünnepi gyülekezet nyolcadik napja”. A heti Tóra-olvasás éves ciklusa a következő napon fejeződik be, amelyet Szimchát Torának, a Tóra örömének is neveznek. Talán ez az év legvidámabb ünnepe.… Tovább Tánc vagy tanulás?

Bővebben »

Maimonidész – A Tóra-tanulás szabályai

Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Mádá: A tudás könyve Hilchot Tálmud Torá – A Tóra-tanulás szabályai   2. fejezet A tanulás fontossága Az oktatás kötelessége  1. §. A kisgyermekek tanítására tanítókat kell alkalmazni minden országban, minden tartományban, minden faluban. Ha egy helységben nincsenek Tórát tanuló gyerekek, a lakosság mindaddig kiközösített, amíg nem alkalmaz tanítókat… Tovább Maimonidész – A Tóra-tanulás szabályai

Bővebben »

Biblia – Jónás könyve

Biblia Jónás könyve  1. fejezet Jóna szökése 1. Az Örökkévalónak szava volt Jónához, Amittáj fiához, következőképen: 2.  Indulj el, menj Ninivébe, abba a nagy városba, és intézz szózatot hozzá, mert gonoszságuk felszállt elém! 3. Jóna pedig felkelt, hogy Társisba meneküljön az Örökkévaló elől, lement Jaffába és talált ott egy hajót, mely Társisba indult, megadta a díját… Tovább Biblia – Jónás könyve

Bővebben »