Címke archívuma: Tóra

Debóra hőstette

 Debóra bíráskodott Izráel felett, de Bárákot hívja meg hadvezérnek.   1. Továbbá is tették Izraél fiai azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben; Éhúd pedig meghalt.  2. És eladta őket az Örökkévaló Jábínnak, Kanaán királyának kezébe, aki Cháczórban uralkodott; hadvezére pedig Szíszera volt, s ez lakott Charóset-Haggójímban.  3. Ekkor kiáltottak Izraél fiai az Örökkévalóhoz, mert kilenczszáz vasszekere… Tovább Debóra hőstette

Bővebben »

Debóra éneke

  1. És énekelt Debóra meg Bárák, Abínoám fia, ama napon, mondván:  2. Midőn vezéreltek vezérek Izraélben, midőn magát fölajánlotta a nép – áldjátok az Örökkévalót!  3. Halljátok királyok, figyeljetek fejedelmek; én az Örökkévalónak hadd énekelek én, dallok az Örökkévalónak, Izraél Istenének.  4. Örökkévaló, mikor elindultál Széirből, mikor lépdeltél Edóm mezeje felől, a föld megrendült, az egek is csepegtek,… Tovább Debóra éneke

Bővebben »

Vájechi (1Mózes 47:28–50:26.)

  47. fejezet   28. És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jákob napjai, életének évei: száznegyvenhét év.  29. Midőn közeledtek Izrael napjai a halálhoz, akkor hivatta fiát, Józsefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy cselekszel velem szeretetet és hűséget: ne temess el kérlek, Egyiptomban.  30. Ha majd… Tovább Vájechi (1Mózes 47:28–50:26.)

Bővebben »

Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)

  44. fejezet   18. Akkor odalépett hozzá Júda és mondta: Kérlek, uram, hadd szóljon csak szolgád egy szót uram fülei hallatára és ne gerjedjen föl haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó.  19. Uram kérdezte szolgáit, mondván: van-e atyátok vagy testvéretek?  20. És mi mondtuk uramnak: Van nekünk egy öreg atyánk és öregségének gyermeke,… Tovább Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)

Bővebben »

Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)

  41. fejezet József és Fáraó   1. És történt két év múltán, Fáraó álmodott, és íme, ő áll a folyam mellett.  2. És íme, a folyamból feljön hét tehén, szép ábrázatúak és kövér húsúak, és legelnek a nádasban.  3. És íme, más hét tehén jön fel utánuk a folyamból, rút ábrázatúak és vékony húsúak; és megálltak a… Tovább Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)

Bővebben »

Vájésev (1Mózes 37–40.)

  37. fejezet   József és testvérei József álmai   1. És Jákob lakott atyja tartózkodásának, Kánaán országában.  2. Ezek Jákob nemzetségei: József, tizenhét éves korában legeltette testvéreivel a juhokat; ő pedig ifjú volt Bilhó fiaival és Zilpó fiaival, akik atyjának feleségei voltak; és elvitte József rossz hírüket atyjukhoz.  3. Izrael pedig jobban szerette Józsefet mind a fiainál, mert… Tovább Vájésev (1Mózes 37–40.)

Bővebben »

Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)

  32. fejezet   A félelem Ézsautól    4. És küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő testvéréhez, Széir országába, Edóm földjére.  5. Megparancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Így szól a te szolgád Jákob: Lábánnál tartózkodtam és időztem mostanáig;  6. és lett ökröm, szamaram, juhom, szolgám és szolgálóm; azért küldtem én, hogy tudtára adjam uramnak,… Tovább Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)

Bővebben »

Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)

  28. fejezet   Jákób álma   10. És elment Jákob Beér-Sevából és ment Choronba.  11. Elérkezett egy helyre és meghált ott, mert lement a nap, vett a helység köveiből és feje alá tette; és lefeküdt azon a helyen.  12. És álmodta, hogy íme létra van állítva a földre, teteje pedig az eget éri; és íme, Isten angyalai… Tovább Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)

Bővebben »

Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)

  25. fejezet Jákób és Ézsau   19. És ezek nemzetségei Izsáknak, Ábrahám fiának: Ábrahám nemzette Izsákot.  20. És Izsák negyven éves volt, midőn elvette Rebekát, az arámi Beszúél leányát, Páddán-Áromból az arámi Lábánnak nővérét, magának feleségül.  21. És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségéért, mert magtalan volt és az Örökkévaló meghallgatta fohászát és fogant Rebeka, az ő… Tovább Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)

Bővebben »

Chájé Szárá (1Mózes 23:1–25:18.)

  23. fejezet   Sára halála és temetése    1. És volt Sárának élete: százhuszonhét év; ezek Sára életévei.  2. És meghalt Sára Kirjász-Árbában, az Hebrón, Kánaán országában; és eljött Ábrahám, hogy gyászolja Sárát és sirassa.  3. És fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől és szólt Chész fiaihoz, mondván:  4. Idegen és lakó vagyok és nálatok, adjatok nekem… Tovább Chájé Szárá (1Mózes 23:1–25:18.)

Bővebben »

Vájérá (1Mózes 18–22.)

  18. fejezet   Az angyalok látogatása   1. És megjelent neki az Örökkévaló Mámré tölgyeinél, ő pedig ült a sátor bejáratában, a nap hevében.  2. És fölvetette szemeit és látta, hogy íme, három férfiú áll előtte; midőn látta, elébük futott a sátor bejáratából és meghajolt a földig.  3. És mondta: Uram, ha ugyan kegyet találtam szemeidben, ne… Tovább Vájérá (1Mózes 18–22.)

Bővebben »

Lech löchá (1Mózes 12:1–17:27.)

  12. fejezet Az ősatyák története   Ábrahám   Ábrahám hivatása   1. És mondta az Örökkévaló Ávromnak: Menj el a te országodból, a te szülőföldedről és a te atyádnak házából azon országba, melyet én neked mutatok.  2. És nagy néppé teszlek téged, megáldalak s naggyá teszem nevedet, hogy áldássá légy.  3. És megáldom azokat, akik téged áldanak… Tovább Lech löchá (1Mózes 12:1–17:27.)

Bővebben »

Bírák könyve : A királyok és háborúi törvényei

Széfer Softim: A Bírák könyve A királyok és háborúi szabályai 6. fejezet A háború törvényei Békére való felhívás 1. §. Háborút, legyen az milchemet háresut[1] vagy akár milchemet micvá[2], senki ellen sem szabad indítani addig, amíg fel nem lett neki ajánlva a békés rendezés lehetősége, ahogyan ez a Tórában is áll[3]: „Midőn közeledsz, egy városhoz, hogy ostromot indíts ellene, hívd föl… Tovább Bírák könyve : A királyok és háborúi törvényei

Bővebben »

A Tóra

A Biblia fennmaradása valóságos csoda. Magaslata a csupasz szikláig lepusztult, éltető anyaga iszonyatos veszteségek és hiányosságok árán maradt meg, tátongó hasadékokkal és repedésekkel jelölte meg az idő. Feljegyzései oly réges-régi napokról szólnak, amelyekből semmi nem maradt meg ezeken a szavakon kívül. Az akkori időkből minden más porrá omlott a rá rakódott porrétegek alatt. A forró… Tovább A Tóra

Bővebben »

A Törvény

Fölvázoltam, hogyan élnek azok a zsidók, akik hisznek Istenben, és követik a mózesi hagyományt. Számos megfontolt zsidó ember jó szívvel és tiszta lelkiismerettel megszegi ezeket a törvényeket, elsősorban a szertartásokkal foglalkozó részleteiket. Van köztük, aki nem jártas a hagyományban, és olyan is, aki elvetette. Felmerül a kérdés: kinek a törvényeit szegik meg? Milyen tekintéllyel szállnak… Tovább A Törvény

Bővebben »

Hatodik alkalommal avatták fel a gyermekek tóratekercsét Jeruzsálemben

1 828 830 – ennyi zsidó gyermek vásárolt betűt a különleges “gyermekek tóratekercse” program keretében. 1981 tavaszán a lubavicsi Rebbe, az áldott emlékű Menáchem Mendel Schneerson rabbi beszédet mondott, melyben arról beszélt, hogy a gyerekek képesek jobbá tenni a világot. A Talmudot idézve elmondta, hogy a gyermekek “lehelete bűn nélkül való”, és ha egységben cselekszenek, akkor… Tovább Hatodik alkalommal avatták fel a gyermekek tóratekercsét Jeruzsálemben

Bővebben »