Címke archívuma: Tóra

Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)

  25. fejezet A szentély építéséhez való anyag   1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  2. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem: ajándékot; minden embertől, akit szíve arra ösztönöz, vegyétek el a nekem szánt ajándékot.  3. És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek: Arany, ezüst és réz;  4. kék bíbor, piros bíbor, karmazsin és bisszus, meg kecskeszőr;  5. pirosra… Tovább Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)

Bővebben »

Ácháré Mot (3Mózes 16:1–18:30.)

 Az engesztelés napja   16. fejezet A szentély jom-kipuri szertartásai   1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után, mikor közeledtek az Örökkévaló színe elé és meghaltak.  2. És mondta, az Örökkévaló Mózesnek: Szólj Áronhoz, a te testvéredhez, hogy ne menjen be minden időben a szentélybe, a kárpiton belül, a födél elé, mely… Tovább Ácháré Mot (3Mózes 16:1–18:30.)

Bővebben »

Ködosim (3Mózes 19:1–20:27.)

 Az erkölcstan kézikönyve   19. fejezet A szentség   1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  2. Szólj Izrael fiai egész községéhez és, mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, a ti Istenetek. Alapvető erkölcsi törvények   3. Ki-ki az ő anyját és atyját félve tisztelje és szombataimat őrizzétek meg; én vagyok az… Tovább Ködosim (3Mózes 19:1–20:27.)

Bővebben »

Möcorá (3Mózes 14:1–15:33.)

  14. fejezet A poklos tisztulása   1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  2. Ez legyen a poklosnak tana tisztulása napján, vitessék el a paphoz.  3. És menjen ki a pap a táboron kívülre és nézze meg a pap és íme, meggyógyult a poklos sérelem a pokloson,  4. akkor parancsolja meg a pap, hogy vegyenek a tisztulandó számára… Tovább Möcorá (3Mózes 14:1–15:33.)

Bővebben »

Tázriá (3Mózes 12:1–13:59.)

  12. fejezet Tisztulás a szülés után   1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  2. Szólj Izrael fiaihoz, mondván: midőn egy nő magzatot hoz világra és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen hét napig, tisztulása szenvedésének napjai szerint legyen tisztátalan.  3. A nyolcadik napon pedig metéltessék körül előbőrének húsa. 4. S harminchárom napig maradjon meg tisztulásának vérében; semmi szenthez ne… Tovább Tázriá (3Mózes 12:1–13:59.)

Bővebben »

Cáv (3Mózes 6:1–8:36.)

  Utasítások a papoknak   6. fejezet Tűz a mindennapi áldozathoz   1. És szólt az Örökkévaló: Mózeshez, mondván:  2. Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez az égőáldozat tana; ez az égőáldozat legyen a tűzhelyen, az oltáron, egész éjjel reggelig; az oltár tüze pedig égjen rajta.  3. És öltse föl a pap lenruháját, lennadrágot öltsön a testére… Tovább Cáv (3Mózes 6:1–8:36.)

Bővebben »

Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

  35. fejezet A szombat    1. Mózes egybegyűjtötte Izrael fiainak egész községét és mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Örökkévaló, hogy megtegyétek azokat.  2. Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon legyen nálatok szentség, szombati nyugalom az Örökkévalónak; mindenki, aki azon munkát végez, ölessék meg.  3. Ne gyújtsatok tüzet mind a ti… Tovább Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

Bővebben »

Vájikrá (3Mózes 1:1–5:26.)

 Az áldozati törvények (1–7. fejezet)   1. fejezet   1. Szólította Mózest és szólt hozzá az Örökkévaló a gyülekezés sátorából, mondván:  2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valamelyik ember közületek áldozni akar áldozatot az Örökkévalónak, a baromból, a marhából és a juhokból áldozzátok a ti áldozatotokat.   Az égőáldozatok: A tulokféléből   3. Ha… Tovább Vájikrá (3Mózes 1:1–5:26.)

Bővebben »

Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.)

 30. fejezet A sékel törvénye    11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  12. Ha felveszed Izrael fiainak összegét számlálásuk szerint, akkor adja ki-ki lelke váltságát az Örökkévalónak, midőn megszámlálják őket; hogy ne legyen rajtuk csapás, midőn megszámlálják őket.  13. Ezt adja mindenki, aki átmegy a számláláson: fél sékelt, a szentség sékelje szerint, – húsz géra a… Tovább Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.)

Bővebben »

Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

  38. fejezet   21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által.  22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek;  23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral… Tovább Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

Bővebben »

Mispátim (2Mózes 21:1–24:18.)

 21. fejezet. Polgári törvénykezés Személyi jog   1. És ezek a rendeletek, melyeket eléjük tegyél:  A héber rabszolga   2. Ha vásárolsz héber szolgát, hat évig szolgáljon: a hetedikben pedig menjen szabadon, ingyen. 3. Ha egymagában jön, egymagában menjen el; ha nős férfi, menjen felesége vele.  4. Ha ura ad neki feleséget és ez szült neki fiakat vagy… Tovább Mispátim (2Mózes 21:1–24:18.)

Bővebben »

Jitró (2Mózes 18:1–20:23.)

  18. fejezet Jitró látogatása   1. Midőn hallotta Jitró, Midján papja, Mózes apja mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izraellel, az ő népével, hogy kivezette az Örökkévaló Izraelt Egyiptomból;  2. akkor vette Jitró, Mózes apja Cippórát, Mózes feleségét, miután ez elküldöttje volt,  3. és két fiát, akik közül az egyiknek a neve Gérsóm, mert azt mondta: idegen… Tovább Jitró (2Mózes 18:1–20:23.)

Bővebben »

Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.)

  13. fejezet A megváltás Egyiptomból Átvonulás a Sástengeren   17. És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba.  18. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a nádastenger felé; és… Tovább Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.)

Bővebben »

Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)

  6. fejezet A megváltás ígéretének megújítása    2. Szólt Isten Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló!  3. Megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint Isten, mindenható, de nevemet: Örökkévaló, nem ismertettem meg velük.  4. És meg is kötöttem szövetségemet velük, hogy nekik adom Kánaán országát, az ő tartózkodásuk országát, amelyben tartózkodtak.  5. És hallottam is Izrael fiai… Tovább Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)

Bővebben »

Bo (2Mózes 10:1–13:16.)

  10. fejezet A nyolcadik csapás: Sáskák    1. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, mert én konokká tettem az ő szívét és a szolgái szívét, hogy megtegyem ezeket a jeleimet közepette;  2. és hogy elbeszéljed fiadnak és fiad fiának füle hallatára, amit műveltem Egyiptommal és jeleimet, melyeket tettem közöttük hogy megtudjátok, hogy én vagyok… Tovább Bo (2Mózes 10:1–13:16.)

Bővebben »

Smot (2Mózes 1:1–6:1.)

  Izrael Egyiptomban: Az elnyomás és a megváltás (1–15. fejezet) 1. fejezet Az izraeliták elnyomatása   1. És ezek a nevei Izrael fiainak, akik Egyiptomba jöttek; Jákobbal, ki-ki az ő házával, jöttek ők.  2. Rúben, Simon, Lévi és Júda;  3. Isszáchár, Zebúlun és Benjámin;  4. Dán, Náftáli, Gád és Ásér.  5. És volt összes lélekszáma a Jákob ágyékából származóknak:… Tovább Smot (2Mózes 1:1–6:1.)

Bővebben »

Sámson születése

 1. Izraél fiai továbbra is azt tették, ami rossz az Örökkévaló szemeiben és adta őket az Örökkévaló a filiszteusok kezébe negyven évig.  2. Volt egy ember, Czoreából, Dán nemzetségéből, neve Mánóach; felesége pedig magtalan volt és nem szült.  3. És megjelent az Örökkévalónak angyala az asszonynak és szólt hozzá: Íme csak, te magtalan vagy és nem szültél,… Tovább Sámson születése

Bővebben »