Címke archívuma: prédikátor

És parancsolatait őrizd meg

  1. És gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, amíg el nem jőnek a bajnak napjai és el nem érkeznek az évek, melyekről azt mondod: nem telik bennük ked­vem; 2. amíg el nem sötétül a nap s a világosság, meg a hold és a csillagok, és visszatérnek a felhők az eső után; 3. azon napon, midőn meginognak a… Tovább És parancsolatait őrizd meg

Bővebben »

Aki a szelet vigyázza, nem vet

  1. Bocsásd kenyeredet a víznek színére, mert sok idő múltán megtalálod. 2. Adj részt hétnek és nyolcznak is, mert nem tudod, mily szerencsétlenség lesz a földön. 3. Ha megtelnek a felhők esővel, a földre ürítik; és akár délen, akár északon ledől egy fa, a helyen, ahol ledől a fa, ott marad. 4. Aki a szelet… Tovább Aki a szelet vigyázza, nem vet

Bővebben »

Aki vermet ás, belé esik

  1. Halált hozó légy büzhödtté, erjedővé teszi a kenőcskeverőnek olaját; nyomósabb bölcsességnél, dicsőségnél egy kevés balgaság. 2. A bölcsnek szive jobbja felől van, és a balgának szíve balja felől. 3. Az úton is, amidőn a balgatag jár, hiányzik a szíve, és mindenkinek azt mondja, hogy balgatag ő. 4. Ha az uralkodónak indulata fölgerjed ellened, helye­det… Tovább Aki vermet ás, belé esik

Bővebben »

A király parancsát őrizd meg

  1. Ki olyan, mint a bölcs, s ki tudja a dolog megfejtését? Az embernek bölcsessége megvilágositja arczát és arczának keménysége megváltozik. 2. Én azt mondom: a király parancsát őrizd meg, és pedig az Isten eskűje kedveért, 3. Ne hirtelenkedjél elmenni tőle; ne állj meg rossz dologban, mert mindent, amit akar, megcselekszik. 4. Mivelhogy a… Tovább A király parancsát őrizd meg

Bővebben »

Midőn fogadást teszel Istennek

  1. Ne hírtelenkedjél szájaddal, és szíved ne siessen szót kiejteni Isten előtt, mert Isten az égben van, te pedig a földön vagy, azért legyenek a te szavaid kevesek. 2. Mert jön az álom sok bajlódással és a balgának hangja sok beszéddel. 3. Midőn fogadást teszel Istennek, ne késsél azt megfizetni, mert nem telik kedve a… Tovább Midőn fogadást teszel Istennek

Bővebben »

És láttam én minden fáradságot

  1. S rátértem én és láttam mindazon elnyomásokat, melyek történnek a nap alatt; s íme az elnyomottak könnye, s nincs nekik vigasztalójuk, s elnyomóik kezé­ből erőszak kél, de nincs nekik vigasztalójuk. 2. És dicsér­tem én a holtakat, azokat, kik rég meghaltak, inkább mint az élőket, kik még életben vannak; 3. de boldogabbnak mindkettőjüknél azt, ki… Tovább És láttam én minden fáradságot

Bővebben »

Ideje van a születésnek

  1. Mindennek megvan a kora, és ideje van minden dolognak az ég alatt. 2. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje van az ültetésnek és ideje az ülte­tés kiszakításának. 3. Ideje van a megölésnek és ideje a gyógyításnak; ideje a lebontásnak és ideje az építésnek. 4. Ideje van a sírásnak és ideje a… Tovább Ideje van a születésnek

Bővebben »

És íme, ez is hiúság

  1. Mondtam én szívemben: jer csak, hadd kísértelek meg az örömmel és élvezd a jót! És íme, ez is hiúság. 2. A neve­tésről mondtam: eszelős, és az örömről: mit tesz az? 3. Vizsgálódtam szívemben, hogy jól tartom borral teste­met – szívem pedig bölcsességgel vezet – s megragadom a balgaságot, mígnem látom, mi a jó az… Tovább És íme, ez is hiúság

Bővebben »

Nemzedék megy, s nemzedék jön

  1. Szavai Kóhéletnek, Dávid fiának, aki király volt Jeruzsálemben. 2. Hiúságok hiúsága, mondja Kóhélet, hiúságok hiúsága, minden hiúság! 3. Mi nyeresége van az embernek minden fáradságában, melylyel fárad a nap alatt? 4. Nemzedék megy s nemzedék jön, de a föld fönnáll örökké. 5. S föl­kél a nap és lenyugszik a nap, s a helyére siet,… Tovább Nemzedék megy, s nemzedék jön

Bővebben »