Címke archívuma: Jesájá

Isten kinyilvánítja megváltó hatalmát

 A nyugati népek ismerjék fel Cyrus diadalaiban Isten gondviselését   1. Hallgassatok rám, szigetek és a nemzetek váltsanak erőt; lépjenek ide, aztán beszéljenek, együtt álljunk elő ítéletre. 2. Ki ébresztette fel keletről azt, kinek lábához szólítja a győzelmet, eléje ad nemzeteket és királyokat vet alá, adja por gyanánt kardja elé, űzött tarló gyanánt íja… Tovább Isten kinyilvánítja megváltó hatalmát

Bővebben »

Jeruzsálem ostroma és felszabadulása

 Ción ostroma   1. Oh Ariél, Ariél, város, melyben Dávid lakozott! Adjatok hozzá évet évhez, forogjanak az ünnepek. 2. Akkor szorongatom Ariélt és lesz jajgatás és jajdulás, és olyan lesz nekem mint Ariél. 3. És tábort ütök körben ellened és ostromollak fölállított haddal és fölvetek ellened sáncokat. 4. Lealacsonyítva a földből fogsz szólni és… Tovább Jeruzsálem ostroma és felszabadulása

Bővebben »

Moáb Júdához fordul

 Moáb Júdához fordul támogatásért   1. Küldjetek az ország uralkodójának járó bárányt Szélából a puszta felé Czión leányának hegyére. 2. És lesz, mint bujdosó madár, kiűzött fészek, úgy lesznek Móáb leányai az Arnón gázlóinál. 3. Szerezz tanácsot, tégy ítéletet, tedd olyanná mint éjjel árnyékodat délközben, rejtsd el az elszéledteket, a bujdosót el ne áruld.… Tovább Moáb Júdához fordul

Bővebben »

Az Isteni ítéletek folytatódnak

 A jograblók veszte   1. Jaj azoknak, kik jogtalan végzéseket végeznek és az irkálóknak, kik bajt irkáltak; 2. hogy elhajlítsák a törvénytől – a szegényeket és elrabolják népem nyomorúinak jogát! hogy az özvegyek az ő zsákmányuk legyenek és kifosszák az árvákat. 3. De mit fogtok tenni a büntetés napján és a vészben, mely messziről… Tovább Az Isteni ítéletek folytatódnak

Bővebben »

Isten ítélete

 Isten birodalmának helyreállítása   1. A nép, mely sötétségben járt, nagy világosságot látott; a homály országának lakói – világosság fénylett fölöttük. 2. Megsokasítottad a nemzetet, öregbítetted örömét, örültek előtted, amint örülnek aratásban, valamint ujjonganak, mikor zsákmányt osztanak. 3. Mert terhének jármát és hátának vesszejét, elnyomójának botját összetörted, mint Midján napján. 4. Mert a csatazajban… Tovább Isten ítélete

Bővebben »

Immánuel, mint Isten bíztató jele

 Immánuel születésének előzménye   1. Történt Ácháznak, Jótám, Uzzijáhú fia, fiának, Jehúda királyának napjaiban, felvonult Reczín, Arám királya és Pékach, Remaljáhú fia, Izrael királya, Gyereuzsálem alá, harcra ellene; de nem bírt harcolni ellene. 2. És jelentették Dávid házának, mondván: Táboroz Arám Efraimmal együtt! És megingott szíve és népének szíve, amint meginognak az erdő fái… Tovább Immánuel, mint Isten bíztató jele

Bővebben »

Isten ítélete romlott népe felett

 Isten csalódása   1. Hadd énekeljek barátomról, kedveltem énekét szőlőjéről. Szőlője volt barátomnak kövér hegyfokon. 2. Bekerítette s megtisztította kövektől és beültette nemes venyigével, tornyot épített közepébe, sajtót is vágott ki benne; azt remélte, hogy szőlőt terem és termett vadszőlőt. 3. S most, Jeruzsálem lakója és Jehúda embere, ítéljetek csak köztem és szőlőm között!… Tovább Isten ítélete romlott népe felett

Bővebben »

A fejedelmek bukása és a nők megalázása

 A fejedelmek bukása   1. Mert íme az Úr, az Örökkévaló, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Jehúdából támaszt és támasztékot, a kenyér minden támaszát és a víz minden támaszát; 2. hőst és harcost, bírót és prófétát, jóst és vénet; 3. ötvenes tisztet és tekintélyben állót, tanácsost, bölcs mestert és az igézéshez értőt. 4.… Tovább A fejedelmek bukása és a nők megalázása

Bővebben »

Az Isteni ítélet

 Ción felmagasztalása   1. Az ige, melyet látott Jesájáhú, Ámócz fia, Jehúda és Jeruzsálem felől. 2. És lesz az idők végén, szilárdan fog állni az Örökkévaló házának hegye a hegyek élén és felülemelkedik a dombokon, és özönlenek hozzá mind a nemzetek. 3. És mennek számos népek és mondják: Gyertek, menjünk föl az Örökkévaló hegyére,… Tovább Az Isteni ítélet

Bővebben »

Feddő beszéd

 A nép hűtlensége pusztulását idézi elő   1. Jesájáhúnak, Ámócz fiának látomása, melyet látott Jehúda és Jeruzsálem felől, Uzzíjáhú, Jótám, Ácház, Jechizkíjáhú, Jehúda királyainak napjaiban. 2. Halljátok egek és figyelj rá föld, mert az Örökkévaló szólt! Gyermekeket neveltem és fölemeltem, de ők elpártoltak tőlem. 3. Ismeri az ökör a gazdáját és a szamár urának… Tovább Feddő beszéd

Bővebben »