Peszách - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2019-04-19 19:20 - Ünnep kimenete: 2019-04-21 20:31:00

Címke archívuma: hetiszakasz

Az embernek értelmeznie kell a jeleket

Miután az előző szakasz, a Tázriá részletesen beszámol a spirituális eredetű bőrbetegségről, a cáráátról, a héten felolvasott Mecorá szakasz magáról az érintett személyről szól, akit héber szóval mecorának („aki cáráátban szenved”) neveznek. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Ez legyen a poklosnak tana tisztulása napján, vitessék el a paphoz. És menjen ki a pap a […]

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Mecorá

Az ikrek bemutatják a merülésre használt Jordán folyót. Hetiszakaszunk, melyet – ha éppen nincs szökőév – sokszor a megelőző, Tázriá hetiszakasszal együtt olvasnak fel, tematikájában is követi a múlt héten felolvasott szakaszt. Elsősorban a cáráát – a spirituális eredetű, lepra-szerű betegségről és gyógyításáról szól, valamint egyéb eredetű tisztátalan állapotokról és az azokból való megtisztulásról. „És […]

Bővebben »

Tisztátlanság és megtisztulás

  Ezen a héten a Tázriá szakaszt olvassák fel a Tórából. Ezt a szakaszt sokszor együtt olvassák fel az ezt követő, és tematikájában nagyon hasonló Mecorával. A fő téma mindkettőben a rituális tisztátalanság, illetve az abból való megtisztulás. A Tázriá szakasz két nem tiszta állapotról beszél, arról, mely szülésből ered, illetve a magyarra poklosságnak fordított, […]

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Tázriá

Éppen tegnap számoltunk be a Jeruzsálemben megnyitott mikve-tanösvényről, mely most, a peszáchot megelőző időszakban, különös jelentőségű. A peszáchi áldozat meghozatalára és elfogyasztására a Szentélybe igyekvő zsidóknak ugyanis spirituális értelemben is meg kellett tisztulniuk, ezért a Jeruzsálembe vezető zarándokutak mentén, illetve a Templom-hegy közelében, elsősorban puha mészkőbe vájt mikvéket építettek a második Szentély időszakában. Hetiszakaszunk is […]

Bővebben »

Fizikai valónkon belül kell elérnünk a szentséget

Áron főpapnak négy fia volt: Elázár, Itámár, Nádáv és Ávihu. Ez utóbbi kettőről röviden megemlékezik hetiszakaszunk, a Smini, mely többek között a kohénok felszenteléséről és a Szentély használatba vételéről szól. Nádáv és Ávihu, akik Áron és felesége, Eliseva két legidősebb fia volt, és akiket a Tóra mindig egy egységként említ, túlságosan közel kerültek az Örökkévalóhoz, […]

Bővebben »

A tehén szombatja

Ez a négy különleges szombat közül a harmadik (az első a sábát skálim, a második a sábát záchor volt). Ez a tannak törvénye, melyet az Örökkévaló parancsolt, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak hozzád egy vörös tehenet, épet, amelyen nincs hiba, amelyre még nem jött járom. (M.IV. 19:2) A niszán hónap újholdját megelőző szombat előtti […]

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Smini

A hetiszakasz folytatja a papok és a sátorszentély felszentelésének leírását, illetve az ezekhez kapcsolódó parancsolatokat. Megismerkedhetünk Nádáv és Ávihu, Áron főpap két fiának szomorú végével – ők idegen tüzet vittek a Miskánba, az Örökkévaló pedig megbüntette őket ezért. Egyes magyarázatok szerint ráadásul részegek voltak. A tórai szövegek értelmezésének egyik módszere azon alapul, hogy az egymás […]

Bővebben »

Az étkezés mint spirituális tevékenység

Ezen a héten a Cáv („parancsold meg”) című hetiszakaszt olvassák fel a zsinagógákban. A szakasz jelentős része az áldozatokkal foglalkozik: milyen alkalomból milyen áldozatot és hogyan kell bemutatni, és hogyan, kik és milyen részét fogyasztották el. Ez utóbbi momentum: hogyan, mikor és kik fogyasztják el az áldozatot, egy, napjainkban sokat emlegetett téma, a tudatos étkezés […]

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Cáv

Hetiszakaszunk legfontosabb témái a különféle áldozatok: kategóriáik, összetételük, a bemutatás módja, illetve az elfogyasztásuk, emellett a kohénok, vagyis a papok felszentelése, és néhány kósersági törvény: a vérfogyasztás, bizonyos zsírok és az elhullott állatok fogyasztásának tilalma. A prófétai szakasz is az áldozatokhoz kapcsolódik, és Jirmijáhu (Jeremiás) könyvéből származik. Joel és Saul ezen a héten a Jeruzsálemtől […]

Bővebben »

Az embernek akarnia kell közel kerülni az Örökkévalóhoz

Miután Mózes második könyvének utolsó szakaszaiban a Tóra részletesen tudósított a Szentély és kellékeinek elkészítéséről, illetve a pusztai Szentély felállításának munkálatairól, a harmadik könyv, melynek felolvasását szombaton kezdjük meg, a Szentélyben bemutatandó áldozatokat részletezi. A héber „korbán” szó, melyet magyarra áldozatként fordítunk, valójában a „lekárev” – közel hozni igéből származik. Amikor tehát a fejezet így […]

Bővebben »

Ma van a 2. szentély felszentelésének 2368. évfordulója

A tegnap felolvasott Pekudéj hetiszakasz tudósít a Szentély felállításáról és felszenteléséről. Bölcseink elmagyarázzák, hogy a pusztai Szentélyt hétszer állította fel és szedte szét Mózes, és a nyolcadik napon történt meg maga a felszentelés. Ávráhám Mordecháj Álter rabbi (1866-1948), az Imréj Emet néven is ismert guri rebbe szerint ez arra utal, hogy a Szentélyt hétszer szedik […]

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Pekudéj

Hetiszakaszunk a Tóra második könyvének utolsó része. Ezt gyakran együtt olvassák az idén külön, az előző héten olvasott a Vájákhél hetiszakasszal. A szöveg összefoglalja a főpapi ruházatot, valamint a Szentély építési munkálatait. Mivel ezekről a témákról már igen sokat beszéltek, Joel és Saul most a már és még nem álló Szentély kicsinyített másáról, a zsinagógákról […]

Bővebben »

A hetedik napon legyen nálatok szentség

Aktuális hetiszakaszunk (Vájákhél) a Szentély tárgyairól szól. Mózes egybegyűjtötte Izrael fiainak egész községét és mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Örökkévaló, hogy megtegyétek azokat. Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon legyen nálatok szentség, szombati nyugalom az Örökkévalónak…. (M.II. 35:1-2) Hetiszakaszunk, a Vájákhél – jelentése: és egybegyűjtötte – narratív felütéssel […]

Bővebben »

A pusztai Szentély művészei: Becálel és Oholiáv

Az Örökkévaló néhány fejezettel korábban megparancsolta Mózesnek, illetve rajta keresztül a népnek, hogy építsenek neki Szentélyt, hogy a nép között lakozhasson. A Tóra ezután a Szentély alkatrészeinek leírásával is foglalkozik. A pusztai sátorszentély elkészítésében számos tehetséges férfi és nő vett részt. A tegnap felolvasott szakaszban, a Ki tiszában azt is megtudhatjuk, hogy az Örökkévaló maga […]

Bővebben »

Hetiszakasz: Tecáve

A ruha teszi az embert? Bizonyos mértékben igen. Bizonyára nem véletlen, hogy a főpapi öltözékkel hosszú bekezdéseken keresztül foglalkozik a Tóra, megadva annak minden egyes részletét. Hetiszakaszunk, a Tecáve így vezeti be a főpapi öltözék leírását: És készíts szent ruhákat Áronnak, a te testvérednek, tiszteletül és díszül. (M.II. 28:2) Melyek voltak ezek a ruhadarabok? A Tóra […]

Bővebben »

A csodálatos egyszarvú

És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek… pirosra festett kosbőrök és táchásbőrök… (M.II. 25:3,5) És készíts takarót a sátornak, pirosra festett kosbőrökből, és egy takarót táchásbőrből legfelül. (M.II. 26:14) A fenti idézetek a szombaton felolvasott Trumá hetiszakaszból származnak, mely leírja a Miskán, a pusztai szentély építéséhez felhasznált anyagokat. Kétszer is szerepel a hetiszakaszban a „táchás” szó, […]

Bővebben »

Hetiszakasz: a pusztai Szentély felépítése

Készítsenek nekem Szentélyt, hogy közöttük lakozzam.(M.II. 25:8) A Szináj-hegyi tóraadás után az Örökkévaló arra kérte Mózest, hogy gyűjtsön össze adományokat, és építsék fel belőle a pusztai Szentélyt, héberül Miskánt. A Miskán hordozható Szentély volt, spirituális központ a sivatag közepén, ahol a zsidók áldozatokat mutathattak be, és innen, a Frigyláda kerubjai közül beszélt az Örökkévaló Mózessel. […]

Bővebben »

Harmadik típusú micvák

A Mispátim hetiszakasz ezekkel a szavakkal indul: „És ezek azok a törvények, melyeket tegyél eléjük”. Hogy kire is vonatkozik az „eléjük” kifejezés, az vita tárgyát képezi a bölcsek között. Vannak ugyanis olyanok, akik szerint a „ők” nem más, mint az előző szakaszban Jitró midjáni főpap által ajánlott bíróságok, melyek a zsidó törvények alapján döntenek. Hetiszakaszunk […]

Bővebben »