Címke archívuma: bűnbánat

Szomorú jövő

Bűnhődés és megtérés 1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ne vegyél magadnak feleséget és ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. 3. Mert így szól az Örökkévaló a fiakról és leányokról, akik a helyen születtek és anyáikról, akik szülték őket és atyáikról, akik nemzették őket ebben az országban: 4. Sokféle kínos… Tovább Szomorú jövő

Bővebben »

A világítélet

Végítélet az egész világ felett 1. Közeledjetek népek, hogy halljatok, és ti nemzetek figyeljetek, hallja a föld és teljessége a világ és mind a sarjadékai. 2. Mert haragja van az Örökkévalónak mind a népek ellen és föllobbanása mind a seregük ellen; átokká tette, odaadta a mészárlásnak. 3. Elesettjeik pedig eldobatnak és dögeiknek fölszáll a bűze;… Tovább A világítélet

Bővebben »

Bíztató jelek

Szíriát és Izráelt megtöri az asszíriai sereg 1. Szólt hozzám az Örökkévaló: Végy magadnak nagy táblát és írd rá emberi írással: Gyorsan a zsákmány siet a préda; – 2. hadd veszek magamnak megbízható tanukat: Úríját a papot és Zakarjáhút, Jebérekjáhú fiát. 3. És közeledtem a prófétaasszonyhoz, várandós lett és fiút szült; és szólt hozzám az… Tovább Bíztató jelek

Bővebben »

Nátán fenyegető szavai

Dávid bűnbánata 1. És küldte az Örökkévaló Nátánt Dávidhoz; bement hozzá és mondta neki: Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. 2. A gazdagnak igen sok apró jószága és marhája volt. 3. A szegénynek pedig nem volt semmije, csak egy kis juhocskája, melyet szerzett; ezt táplálta, fölnövekedett nála és gyermekeivel együtt; a kenyeréből evett, poharából ivott… Tovább Nátán fenyegető szavai

Bővebben »