Címke archívuma: bűn

A közelgő büntetés

 1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arcodat dél felé, szónokolj a déli tájék felől és prófétálj a mezőnek erdejéről a délvidéken. 3. És mondd a délvidék erdejének: halljad az Örökkévaló igéjét! Így szól az Úr, az Örökkévaló, íme én tüzet gyújtok benned, és az megemészt benned minden viruló fát és… Tovább A közelgő büntetés

Bővebben »

Izráel súlyos bűnhődése

1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arcodat Izrael hegyei felé és prófétálj róluk. 3. Szólj: Izrael hegyei, halljátok az Úrnak, az Örökkévalónak igéjét! Így szól az Úr, az Örökkévaló a hegyekhez és dombokhoz, a medrekhez és völgyekhez, íme én hozok rátok kardot és megsemmisítem magaslataitokat; 4. és elpusztulnak oltáraitok és… Tovább Izráel súlyos bűnhődése

Bővebben »

Zsidó filozófia – Rábénu Szádjá ben Joszef

Zsidó filozófia Rábénu Szádjá ben Joszef   Bevezetés A középkor első századaiban a legerősebb zsidó közösség Babilóniában élt. Ebben az időszakban a Babilóniai zsidóság vezetése egy alapos hierarchikus rendszerben működött, aminek a feje az úgy nevezett Rés gálutá a diaszpóra feje volt. Ennek a korszaknak kiemelkedő személyisége volt Reb Szádjá Gáon (RáSzáG, Reb Szádjá ben… Tovább Zsidó filozófia – Rábénu Szádjá ben Joszef

Bővebben »

Zsidó liturgia – Ál chét: A bűnök felsorolása zsidó módra

Zsidó liturgia Ál chét: A bűnök felsorolása zsidó módra   A megtérés egyik alapfeltétele, hogy megvalljuk vétkeinket: ezeket sorolja fel ábécérendben az ima. A 24 kifejezésből álló (az utolsó, T – Táv betű háromszor szerepel) Ásámnu elnevezése Kis Viduj, míg a kétszeresen betűrendes Ál Chét neve Nagy Viduj. Ezeket az imákat Jom kippur napján mind… Tovább Zsidó liturgia – Ál chét: A bűnök felsorolása zsidó módra

Bővebben »

A nép konoksága és végzete

A holtak is bűnhődnek 1. Abban az időben, úgymond az Örökkévaló, kiveszik Jehúda királyainak csontjait és nagyjaik csontjait, a papok csontjait és a próféták csontjait, meg Jeruzsálem lakóinak csontjait sírjaikból 2. és kiterítik a nap elé és a hold elé és az ég egész serege elé, amelyeket szerettek és amelyeket szolgáltak és amelyek után jártak… Tovább A nép konoksága és végzete

Bővebben »

Edón bűnhődése

Edón bűnhődése 1. Ki ez, aki Edómból jön, piros ruhában Boczrából ez, aki díszes az öltözetében, lépdelve ereje bőségében? Én vagyok, ki igazsággal beszél, ki nagy a segítésben! 2. Miért vörös a te öltözeted és ruháid olyanok mint a prést tipróé? 3. Sajtót tiportam én egyedül, és a népek közül senki sem volt velem, tiportam… Tovább Edón bűnhődése

Bővebben »

Még sok bűn állja útját a megváltásnak

A nép romlottsága 1. Lám, nem rövid az Örökkévaló keze, hogy nem segíthetne, és nem nehéz a füle, hogy nem hallana. 2. Hanem bűneitek választottak el benneteket Istentektől és vétkeitek elrejtetik vele arcát tőletek, úgy hogy nem hall. 3. Mert kezeitek vérrel mocskíttattak be és ujjaitok bűnnel, ajkaitok hazugságot beszéltek, nyelvetek álnokságot szól. 4. Senki… Tovább Még sok bűn állja útját a megváltásnak

Bővebben »

Bábel bukása bűnei miatt

Bábel megaláztatása 1. Szállj le és ülj a porba, Bábelnek szűz leánya, ülj a földre, trón nélkül, Kaszdim leánya; mert nem fognak többé nevezni téged gyöngédnek és elkényeztetettnek. 2. Végy malmot és őrölj lisztet, takard föl fátyolodat, gyűrd föl az uszályt, takard ki a lábszárt, kelj át folyókon. 3. Takartassék föl szemérmed, meg is láttassék… Tovább Bábel bukása bűnei miatt

Bővebben »

Isten naggyá teszi Izráelt

A megváltás újra való hirdetése 1. Most pedig így szól az Örökkévaló, teremtőd, oh Jákob és alkotód, oh Izrael; ne félj, mert megváltalak, neveden szólítalak, enyém vagy. 2. Ha átkelsz vízen, veled vagyok, és ha folyókon nem sodornak el; ha tűzbe mész nem perzselődsz meg és láng meg nem gyújt. 3. Mert én az Örökkévaló,… Tovább Isten naggyá teszi Izráelt

Bővebben »

Az igazság szerint fog a király uralkodni

A nép kijózanodása 1. Íme igazság szerint fog király uralkodni és kormányzók fognak jog szerint kormányozni. 2. És mindegyik lesz mint menedék szél elől, mint rejtek zápor ellen, mint vízpatakok a sivatagban, mint nehéz kőszálnak árnyéka bágyadt földön. 3. Nem vakulnak meg a látók szemei és a hallók fülei figyelni fognak. 4. Az elhamarkodók szíve… Tovább Az igazság szerint fog a király uralkodni

Bővebben »

Isten szelleme Ción felett

Ción alapköve 1. Oh Efraim részegeinek büszke koronája, pompás díszének elhervadó virága, mely a bortól levertek kövér völgyének hegycsúcsán van. 2. Íme egy erős és hatalmas az Úrtól, mint jégeső s zápor, vészes vihar; mint hatalmas áradó vizek zápora földhöz sújt erővel. 3. Lábbal tapostatik el Efraim részegeinek büszke koronája. 4. És olyan lesz pompás… Tovább Isten szelleme Ción felett

Bővebben »

Isten ítélete romlott népe felett

Isten csalódása 1. Hadd énekeljek barátomról, kedveltem énekét szőlőjéről. Szőlője volt barátomnak kövér hegyfokon. 2. Bekerítette s megtisztította kövektől és beültette nemes venyigével, tornyot épített közepébe, sajtót is vágott ki benne; azt remélte, hogy szőlőt terem és termett vadszőlőt. 3. S most, Jeruzsálem lakója és Jehúda embere, ítéljetek csak köztem és szőlőm között! 4. Mit… Tovább Isten ítélete romlott népe felett

Bővebben »

Címzés

Népeknek és Izráelnek bűne és büntetése 1. Ámósz beszédei, ki a baromtenyésztők közül való volt, Tekóából, amiket látott Izraél felől, Uzzíja, Jehúda királyának napjaiban és Járobeám Jóás fia, Izraél királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt. 2. Mondta: Az Örökkévaló Ción felől ordít és Jeruzsálemből hallatja hangját; gyászba borulnak a pásztorok tanyái és elszárad a Karmel csúcsa. 3. Így szól… Tovább Címzés

Bővebben »

Joáb sürgeti Ábsálom hazatértét

“Rajtam legyen, uram király, a bűn és atyám házán” 1. Megtudta Jóáb, Czerúja fia, hogy a király szíve Ábsálóm felé fordul. 2. Küldött tehát Jóáb Tekóába, és hozatott onnan egy okos asszonyt; és szólt hozzá: Tettesd csak magadat gyászolónak, ölts csak magadra gyászruhákat s ne kend magad olajjal, hogy olyan légy mint egy asszony, ki már sok idő… Tovább Joáb sürgeti Ábsálom hazatértét

Bővebben »

Dávid bűne

A második hadjárat az ammoniták ellen; 1. És volt az évnek fordultakor, amikor hadba vonulnak a királyok, elküldte Dávid Jóábot és szolgáit vele, meg egész Izraelt és elpusztították Ammón fiait és ostrom alá vették Rabbát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. 2. Történt egyszer estefelé, fölkelt Dávid a fekvőhelyéről, járkált a király házának tetején és meglátott a tetőről egy fürdőző asszonyt;… Tovább Dávid bűne

Bővebben »

Harc az Ámálék ellen

Saul harca, győzelme és bűne 1. És szólt Sámuel Sáulhoz: Engem küldött az Örökkévaló, hogy fölkenjelek királyul népe fölé, Izrael fölé; most tehát hallgass az Örökkévaló beszédjének szavára. 2. Így szól az Örökkévaló, a Seregek ura: gondolok arra, amit Izraellel cselekedett Amálék, hogy lest vetett neki az úton, mikor fölvonult Egyiptomból. 3. Most, menj és verd meg Amáléket, pusztítsatok el… Tovább Harc az Ámálék ellen

Bővebben »