Címke archívuma: bálvány

Bálványimádás

1. És volt a hatodik évben, a hatodik hóban, a hónap ötödikén – én a házamban ültem és előttem ültek Jehúda vénei – rámesett ott az Úrnak, az Örökkévalónak keze. 2. És láttam, íme egy alak mint tűznek látszata, derekának látszatától lefelé tűz, s derekától felfelé mint fénynek a látszata, mint egy csillogó ércnek a színe.… Tovább Bálványimádás

Bővebben »

És leborultak az aranyszobor előtt

1. Nebúkadnecczár király készített aranyszobrot: magassága hatvan könyök, szélessége hat könyök; felállította Dúra síkságán, Bábel tartományában. 2. És Nebú­kadnecczár király küldött, logy egybehívják a szatrapákat, kormányzókat, helytartókat, főbírákat, kincstárosokat, tör­vénytudókat, tanácosokat s a tartományoknak mind a fő­tisztjeit, hogy jőjenek el azon szobor fölavatására, amelyet fölállított Nebúkadnecczár király. 3. Ekkor egybegyültek a szatrapák, kormányzók és helytartók,… Tovább És leborultak az aranyszobor előtt

Bővebben »

📖 XXII. – A rejtélyek világa

Mint mindig, most is központi témák köré igyekeztünk csoportosítani a hét­vé­ge érdekfeszítő előadásait. A téma ezúttal a Rejtélyek Világa: többek között a titoktartás, a kémek, a vérvád rejtelmei.

Bővebben »

A tudás könyve – A bálványimádás tilalmának törvényei

Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Hámádá: A tudás könyve Hilchot ávodát kochávim vechukkotéhem – A bálványimádás tilalmának törvényei 11. fejezet A bálványimádó, kuruzsló praktikák tilalma  A jellegzetes zsidós öltözködés és viselkedés §. Ne kövessük a bálványimádók rendelkezéseit, és ne hasonlítsunk rájuk se öltözködésben, se ruházatban, se más effélében, ahogy írva van[1]: „Ne járjatok… Tovább A tudás könyve – A bálványimádás tilalmának törvényei

Bővebben »

Intő és fenyegető beszéd

Szózat az egyiptomi bálványimádók ellen 1. Az ige, mely Jirmejáhúhoz lett, mind a Jehúdabeliek felől, akik Egyiptom országában laktak, akik laktak Migdólban, Tachpanchészben, Nófban és Patrósz országában, mondván: 2. Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, Izrael Istene; Ti láttátok mindazt a veszedelmet, amelyet hoztam Jeruzsálembe és mind a Jehúda városaira és íme azok romok… Tovább Intő és fenyegető beszéd

Bővebben »

Izráel hálátlansága és hűtlensége

1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Menj és hirdesd Jeruzsálem fülei hallatára, mondván: Így szól az Örökkévaló: Megemlékezem számodra ifjúkorod kegyéről, menyasszonykorod szeretetéről, hogy követtél engem a pusztában, be nem vetett földön. 3. Szentség Izrael az Örökkévalónak, termésének zsengéje, mind akik megeszik, bűnbe esnek, veszedelem jön rájuk, úgymond az Örökkévaló. 4. Halljátok… Tovább Izráel hálátlansága és hűtlensége

Bővebben »

Isten kegyessége

Isten népe iránt valókegyéből újra magához veszi azt 1. Most pedig halljad, szolgám Jákob, és Izrael, akit választottam. 2. Így szól az Örökkévaló, aki teremtett és anyaméhtől fogva téged alkotott, ki téged megsegít: ne félj szolgám Jákob és Jesúrún, akit választottam. 3. Mert vizet öntök szomjas földre és folyóvizeket a szárazra, szellememet öntöm magzatodra és… Tovább Isten kegyessége

Bővebben »

Salamon feleségei

Salamon hibái 1. Salamon király pedig sok idegen asszonyt szeretett, meg Fáraó leányát: móábi, ammóni, edómi, cídóni, chittita nőket, 2. azon népek közül valókat, melyekről így szólt az Örökkévaló Izraél fiaihoz: ne menjetek közéjük és ők ne jöjjenek közétek, mert bizony Isteneik felé hajlítják szíveteket – azokhoz ragaszkodott Salamon szeretettel. 3. És voltak neki feleségei: fejedelmi asszony hétszáz és ágyas… Tovább Salamon feleségei

Bővebben »

Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.)

30. fejezet A sékel törvénye  11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 12. Ha felveszed Izrael fiainak összegét számlálásuk szerint, akkor adja kiki lelke váltságát az Örökkévalónak, midőn megszámlálják őket; hogy ne legyen rajtuk csapás, midőn megszámlálják őket. 13. Ezt adja mindenki, aki átmegy a számláláson: fél sékelt, a szentség sékelje szerint, – húsz géra a sékel – fél sékelt… Tovább Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.)

Bővebben »

Micha szobra

1. Azokban a napokban nem volt király Izraélben; és azokban a napokban keresett magának Dán törzse birtokot lakásra, mert nem jutott neki ama napig birtok Izraél törzsei közt. 2. És küldtek Dán fiai a nemzetségükből öt férfiút mindnyájuk közül, derék férfiakat Czoreából és Estáólból, hogy kikémleljek az országot és átkutassák; így szóltak hozzájuk: Menjetek, kutassátok át az országot.… Tovább Micha szobra

Bővebben »

Micha temploma

Micha temploma Micha házi bálványt készített magának. Mikor Dán törzse foglalta el a várost, meghonosították az egész városban Micha bálványának imádását. 1. Volt egy ember Efraim hegységéből, neve Míkhájehú. 2. Mondta anyjának: Az ezer és száz ezüst, mely tőled elvétetett, te pedig átkot mondtál és szóltál is füleim hallatára, íme, az ezüst nálam van, én vettem azt el.… Tovább Micha temploma

Bővebben »

Izráel helyzete Józsua halála után

Izráel helyzete Józsua halála után Józsua halála után a nép bálványimádásra vetemedett, ezért Isten ellenük küldte a szomszédos népeket, de mikor Istenhez fohászkodtak, rendelt egy kiváló vezért (bírót), aki harcba vezette a népet és bíráskodott felette. 1. Volt Józsua halála után, megkérdezték Izraél fiai az Örökkévalót, mondván: Ki vonuljon közülünk először a kanaáni ellen, hogy harczoljon… Tovább Izráel helyzete Józsua halála után

Bővebben »