EFOP Transznacionális

Dr. Laki Ildikó: Szociális érzékenység – empátia

Társadalmi értékeink 21. századi jellemzői közé tartozik szociális érzékenységünk és annak mértéke. Ennek alapját képezi az a manapság vagy mindennapjainkban az empátia fogalma. Mit jelent az empátia? „Az „empátia” kifejezést megtalálhatjuk az ókori görög nyelv szótáraiban. Eredeti jelentése: erős érzelem, szenvedély. A „pátosz” híres, közismert fogalmának egyik változata, annak a nevezetes fogalomnak, amelybe a görög […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: EgészségDOKK Alapítvány

Az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány egy szervezet mindenkinek, aki szeretne EGÉSZ (séges) lenni. Szabad vagy a tiszta, értékközpontú, szermentes életre. Szeretetre méltó vagy, fontos vagy nekünk. Van valami, amiben tehetséges és ügyes vagy, akárhonnan is jössz. Akármilyen jegyeid vannak az iskolában, számunkra megbecsült ember vagy. Történetük 2006 és 2010 a Gárdonyban végzett ifjúsági munkánk során fogalmazódott […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Néhány gondolat a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményről

A társadalomtudománnyal foglalkozó szakemberek azt mondják, hogy azok a szavak, kifejezések, amelyeket használunk, többnyire meghatározzák mennyire tudjuk és értjük a társadalmi kérdéseket. „Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet, amelyek 2008. május 3-án lépett hatályba.  Magyarország a világon másodikként […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Előadás a gyermekaddiktológiáról…

2019. október 17-én a Transznacionális Együttműködések Program keretében Székesfehérváron jártunk az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Kríziscentrumban. Ezen intézmény keretében tartott előadást Czere-Ambrus Mária pszichológus: Szociális kérdések 1. – gyermekaddiktológia és szociális segítségnyújtás témájában. Az előadó szakmai összefoglalója egyfelől a gyermekaddiktológia fontosságára, mint egy megelőző funkciójára hívta fel a figyelmet, illetve másodsorban arra, hogy a […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi befogadás felvetése

 hazai társadalmi kérdések egyik mindennap hangoztatott kérdései közé tartozik a befogadás vagy elutasítás, még erőteljesebb megközelítésben a kirekesztés fogalma. A különböző társadalmi csoportok körében hol erőteljesebben, hol pedig egyáltalán nem jelent problémát, ha mássággal, különbözőséggel rendelkezünk, már csak azért sem, mert minden ember más, van, aki manuálisan és van, aki gondolkodásában erősebb, van, aki fekete, […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi felelősségvállalás kérdése

Napjainkban fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás kérdése. Egy-egy fogalmon keresztül megpróbáljuk megismertetni mit is jelent ez a fogalom. „A társadalmi felelősségvállalás általában az adott tevékenység társadalmi, környezeti, szakmai környezetére értett, arra érzékeny magatartást jelenti.”[1] „A vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleire, beszállítóira, alkalmazottjaira, részvényeseire, de ugyanígy […]

Bővebben »

TÁRSADALMI KÉRDÉSEK 1. Dr. Laki Ildikó: Társadalmunk idősei és a fogyatékossággal élő idős emberei

A fogyatékossággal élő emberek, különösen az idősek további specifikumokat jelentenek a társadalomban. Ahogy ezt az Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is meghatározza „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelensége”. A fogalmak és azok tartalmai a téma szempontjából kiemelten fontosak, melynek megértésében a Demográfiai fogalomtár (2015) által összeállított KSH által használt  fogalom […]

Bővebben »