Pályázatok

Vissza a munka világába

A társadalmi (re)integráció napjaink egyik kiemelt témája, mely szorosan összefügg a szociális gondoskodás modern formáival. A munka ebben a kontextusban nem csupán a megélhetés forrása, hanem az emberi méltóság, a társadalmi hasznosság és az öngondoskodás garanciája is. Egy-egy munkaerőpiaci siker amellett, hogy hatalmas változásokat hozhat az egyén életében, másokat is inspirálhat arra, hogy önerőből vagy […]

Bővebben »

Egy életre szóló vállalás

A miskolci önkéntes akció és módszertani tanulságok   A Transznacionális Együttműködések program keretében megvalósuló önkéntes akciók során Miskolcon tehettünk valami jót és gondolkodhattunk el a segítségnyújtásról mint életre szóló elköteleződésről. Bús Katalin és az általa koordinált, szinte egy kis közösséggé formálódott csoport – ami többek között civil egyesületek tagjaiból, szociális szakemberekből és önkéntes alapon segítőkből […]

Bővebben »

LAKI ILDIKÓ – KOVÁCS GYÖRGYI SZOCIÁLIS HELYZET – SZENTESI HELYZETKÉP

    06.12-én Szentesen beszélgettünk Puskásné Halál Ágnessel a városi szociális helyzetről, a különböző területeken megjelenő csoportok problémáiról, legfontosabb megoldandó kérdéseiről. A beszélgetést megelőzően egy szakmai nap részesei voltunk, ahol a város szociális intézményeinek ellátottjai mutatták be előadásaikat. E program szakmai értékét az integráció és az intézményi szerepvállalás jegyében fogalmazhatjuk meg. A magyarországi szociális intézmények […]

Bővebben »

Idősotthoni gondozás napjainkban

Kihívások és megoldási javaslatok az Olajág Otthonokban   A Transznacionális Együttműködések program keretében április 29-én, Miskolcon adott elő Szerémi Ágnes, az Olajág Otthonok II. intézményvezetője. Előadásának címe „Kihívások és innovatív válaszok az Olajágban” volt, melyeket részletekbe menően ismertetett is a hallgatósággal. Az előadó több olyan területet jelölt meg, ahol a legnagyobb kihívásokkal kell szembenéznie napjainkban […]

Bővebben »

Amikor az ellenség a kapukon belül van

Szakmai kirándulás az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Krízis Centrumban   A Transznacionális Együttműködések program keretében június 25-én Székesfehérvárra, az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Krízis Centrumba látogattunk, ahol az EGÉSZSÉGDOKK Alapítvány munkatársai osztották meg velünk tapasztalataikat. Az alapítvány integrált intézményként nem csupán egészségügyi, de szociális ellátó tevékenységet is végez a felnőtt, illetve a gyermek […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: A nagyváradi zsidó hitközség

1870. február 9-én megalakult Nagyváradon a zsidó hitközség, melynek első elnöke az a Brüll Lipót, aki a Kereskedelmi Csarnok elnöke is volt 12 éven át. A két világháború között Nagyvárad húszezer izraelitája valamennyi vallási irányzatot képviselte.  A zsinagóga a ’20-as évek végén épült Pintér István tervei alapján, az utolsó a hat közül, amelyik még most is […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: A pozsonyi közösség

A régióban a 19. századra megerősödtek a zsidó közösségek, leginkább az ortodox irányultságú közösségek voltak jellemzőek. Pozsonyban a Chátám Szofer (Schreiber Mózes rabbi) vezetésével világhírű jesiva működött. Baruch Myers rabbi és felesége, Chanie 1993-ban az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Szlovákiába a Chábád Mozgalom képviseletében. Az ország főrabbijaként Myers rabbi családjával a pozsonyi zsinagógát látogató zsidók számára […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet

    Évekig tartó előkészületek és nehezen leküzdhető akadályok után 1990. augusztus 1-én alakult meg a Magyar Rák Liga, 1994-től MagyRákellenes Liga. Az első időkben a Liga a nőgyógyászati daganatokkal és az emlőrákkal küzdő betegekkel foglalkozott leginkább. Annak idején sokkal nagyobb stigmát jelentett a rák, s krízis krízis után következett, mind a beteg, mind a […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: ESzI II. sz. Idősek Otthona Székesfehérvár

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik az Egyesített Szociális Intézmény, amely személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében étkezést, nappali átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást nyújt az életkoruk, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt rászorultak részére. A szolgáltatások egymásra épülve valósulnak meg. Az intézményben személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások: -időskorúak tartós […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: Bagázs Közhasznú Egyesület

A szegregátumokban az országos átlagtól messze elmarad az ott élők iskolai végzettsége, még egy-egy szakma megszerzése is ritkaságszámba megy. Sokan még az általános iskolát sem fejezik be, és előfordul a teljes analfabetizmus is. Ebből kifolyólag az ott élők jelentős hátrányban vannak a nyílt munkaerőpiacon, nehéz stabil és jövedelmező munkát találniuk. Kiugróan magas az inaktívak aránya: aki dolgozik is, általában a […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Szociális érzékenység – empátia

Társadalmi értékeink 21. századi jellemzői közé tartozik szociális érzékenységünk és annak mértéke. Ennek alapját képezi az a manapság vagy mindennapjainkban az empátia fogalma. Mit jelent az empátia? „Az „empátia” kifejezést megtalálhatjuk az ókori görög nyelv szótáraiban. Eredeti jelentése: erős érzelem, szenvedély. A „pátosz” híres, közismert fogalmának egyik változata, annak a nevezetes fogalomnak, amelybe a görög […]

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: EgészségDOKK Alapítvány

Az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány egy szervezet mindenkinek, aki szeretne EGÉSZ (séges) lenni. Szabad vagy a tiszta, értékközpontú, szermentes életre. Szeretetre méltó vagy, fontos vagy nekünk. Van valami, amiben tehetséges és ügyes vagy, akárhonnan is jössz. Akármilyen jegyeid vannak az iskolában, számunkra megbecsült ember vagy. Történetük 2006 és 2010 a Gárdonyban végzett ifjúsági munkánk során fogalmazódott […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Néhány gondolat a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményről

A társadalomtudománnyal foglalkozó szakemberek azt mondják, hogy azok a szavak, kifejezések, amelyeket használunk, többnyire meghatározzák mennyire tudjuk és értjük a társadalmi kérdéseket. „Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet, amelyek 2008. május 3-án lépett hatályba.  Magyarország a világon másodikként […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Előadás a gyermekaddiktológiáról…

2019. október 17-én a Transznacionális Együttműködések Program keretében Székesfehérváron jártunk az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Kríziscentrumban. Ezen intézmény keretében tartott előadást Czere-Ambrus Mária pszichológus: Szociális kérdések 1. – gyermekaddiktológia és szociális segítségnyújtás témájában. Az előadó szakmai összefoglalója egyfelől a gyermekaddiktológia fontosságára, mint egy megelőző funkciójára hívta fel a figyelmet, illetve másodsorban arra, hogy a […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi befogadás felvetése

 hazai társadalmi kérdések egyik mindennap hangoztatott kérdései közé tartozik a befogadás vagy elutasítás, még erőteljesebb megközelítésben a kirekesztés fogalma. A különböző társadalmi csoportok körében hol erőteljesebben, hol pedig egyáltalán nem jelent problémát, ha mássággal, különbözőséggel rendelkezünk, már csak azért sem, mert minden ember más, van, aki manuálisan és van, aki gondolkodásában erősebb, van, aki fekete, […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi felelősségvállalás kérdése

Napjainkban fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás kérdése. Egy-egy fogalmon keresztül megpróbáljuk megismertetni mit is jelent ez a fogalom. „A társadalmi felelősségvállalás általában az adott tevékenység társadalmi, környezeti, szakmai környezetére értett, arra érzékeny magatartást jelenti.”[1] „A vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleire, beszállítóira, alkalmazottjaira, részvényeseire, de ugyanígy […]

Bővebben »

TÁRSADALMI KÉRDÉSEK 1. Dr. Laki Ildikó: Társadalmunk idősei és a fogyatékossággal élő idős emberei

A fogyatékossággal élő emberek, különösen az idősek további specifikumokat jelentenek a társadalomban. Ahogy ezt az Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is meghatározza „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelensége”. A fogalmak és azok tartalmai a téma szempontjából kiemelten fontosak, melynek megértésében a Demográfiai fogalomtár (2015) által összeállított KSH által használt  fogalom […]

Bővebben »

Társadalmi segítségnyújtás – egyházi szerepvállalás

Manapság egyre gyakrabban halljuk, hogy az egyházak, az egyházi fenntartásban lévő szociális intézmények markáns szerepet töltenek be a társadalom elesett csoportjai felé. Ez nem csak az adventi időszakban látható így, hanem a mindennapjainkban is tapasztalható. Sőt nem csak a szociális, hanem az igazgatási és oktatási területen egyaránt. Zsákai Róbert – Horváth László: Az egyház és […]

Bővebben »