Pályázatok

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi befogadás felvetése

 hazai társadalmi kérdések egyik mindennap hangoztatott kérdései közé tartozik a befogadás vagy elutasítás, még erőteljesebb megközelítésben a kirekesztés fogalma. A különböző társadalmi csoportok körében hol erőteljesebben, hol pedig egyáltalán nem jelent problémát, ha mássággal, különbözőséggel rendelkezünk, már csak azért sem, mert minden ember más, van, aki manuálisan és van, aki gondolkodásában erősebb, van, aki fekete, […]

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi felelősségvállalás kérdése

Napjainkban fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás kérdése. Egy-egy fogalmon keresztül megpróbáljuk megismertetni mit is jelent ez a fogalom. „A társadalmi felelősségvállalás általában az adott tevékenység társadalmi, környezeti, szakmai környezetére értett, arra érzékeny magatartást jelenti.”[1] „A vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleire, beszállítóira, alkalmazottjaira, részvényeseire, de ugyanígy […]

Bővebben »

TÁRSADALMI KÉRDÉSEK 1. Dr. Laki Ildikó: Társadalmunk idősei és a fogyatékossággal élő idős emberei

A fogyatékossággal élő emberek, különösen az idősek további specifikumokat jelentenek a társadalomban. Ahogy ezt az Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is meghatározza „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelensége”. A fogalmak és azok tartalmai a téma szempontjából kiemelten fontosak, melynek megértésében a Demográfiai fogalomtár (2015) által összeállított KSH által használt  fogalom […]

Bővebben »

Társadalmi segítségnyújtás – egyházi szerepvállalás

Manapság egyre gyakrabban halljuk, hogy az egyházak, az egyházi fenntartásban lévő szociális intézmények markáns szerepet töltenek be a társadalom elesett csoportjai felé. Ez nem csak az adventi időszakban látható így, hanem a mindennapjainkban is tapasztalható. Sőt nem csak a szociális, hanem az igazgatási és oktatási területen egyaránt. Zsákai Róbert – Horváth László: Az egyház és […]

Bővebben »

Miért adományozunk?

Lovelock és Weinberg osztályozási elméletét tekintve elmondható, hogy az adományozási motivációkat egyfelől a másokon való segítés vágyával, a felelősségérzet kinyilvánításával, másfelől a szokás, az erős kötődés formájának vizsgálatával jellemezhetjük. Jelentős szempontot képez az intézményhez való kapcsolódás erőssége, a fenntartására irányuló törekvés és a bűntudat, mely utóbbi a szervezetért való tettek és lehetőségek hiányosságának tudható be. […]

Bővebben »

Idős emberek a társadalomban – Kihívások és innovatív válaszok az Olajágban

A Transznacionális Együttműködések program április 29-i rendezvénye Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kétéves pályázati programja, melynek keretében eddig is számos, a szociális gondoskodás témaköréhez kapcsolódó izgalmas és tanulságos rendezvény valósult meg, újabb eseményre invitálja az érdeklődőket. Előadónk segítségével ezúttal az idősgondozás egy sajátos területének új, innovatív útjait ismerhetjük meg, bemutatva a saját intézményi gyakorlatukban már […]

Bővebben »

Idősellátás

Az EMIH kétéves, Transznacionális Együttműködések elnevezésű pályázati programjának következő workshopja keretében az idősgondozás egyes aspektusairól fogunk beszélni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő problémák nem újkeletűek, a különböző megoldási javaslatok viszont nagyon sokfélék lehetnek, így érdemes időről időre szemlézni, pillanatnyilag hol tartunk.   A mai „őszülő” társadalmunkban nem mindegy, hogy az idősek milyen életminőségben élik az életüket. […]

Bővebben »

Az életút végén – régen és most

A Transznacionális Együttműködések program során különböző témák mentén igyekszünk bepillantást nyerni a szociális gondoskodás mai rendszerébe. Korábban olyan témákkal foglalkoztunk, mint az önkéntesség, adománygyűjtés és a társadalmi integráció, következő alkalommal viszont az idősek társadalmi helyzetéről, illetve a tartalmas időskorról, idősgondozásról fogunk beszélni. A hagyományos, paraszti társadalomban, ahol a népesség jelentős része mezőgazdasági tevékenységet folytatott, az […]

Bővebben »

Néhány szóban az önkéntességről

Az önkéntesség egyfelől kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés, másfelől jótékonyság, mások segítése, filantrópia. Korábban jellemzően egyházi keretek között, illetve a civil társadalom szerveződéseiben (alapítványok, egyesületek) valósult meg. „Magyarországon az elmúlt években a folytonos társadalmi és gazdasági változásoknak köszönhetően az önkéntesség jelentése is nagyban átértékelődött, és megközelítette azt, amit az Egyesült Államokban, vagy Nyugat Európában ma jelent. […]

Bővebben »

Esélyegyenlőség és emberi jogok

A 21. század legfontosabb sajátossága az esélyegyenlőség teljeskörű megvalósulása. A társadalom tagjainak szolidaritása, integrációsszemlélete ezt a folyamatot mindinkább erősítik, amennyiben a társadalom berendezkedése, valamint gondolkodásmódja mindezt szem előtt tartja. A társadalom értékrendje két modellt követ, így a társadalom által alkotott normák rendjét, valamint a jogi szabályokat, törvényeket, rendeleteket, amelyek gyakran figyelmen kívül hagyják a társadalom […]

Bővebben »

Az egyházi karitativitás pécsi példája

A Transznacionális Együttműködések program második szakmai útja során Pécsre, a Pécsi Evangélikus Egyházközséghez látogattunk, hogy megismerjük az általuk végzett karitatív tevékenységeket. A nap során Hajduch-Szmola Patrik és Kovács Barbara, fiatal lelkész házaspár osztotta meg velünk azokat a szociális feladatokat, amiket egyházuk Pécsett és környékén ellát. Megbizonyosodhattunk róla, hogy a Pécsi Evangélikus Egyházközség vezetői és gyülekezeti […]

Bővebben »

Lépésről lépésre – A BAGázs Közhasznú Egyesület és a változás módszertana

  A Transznacionális Együttműködések program keretében újabb workshop-ot tartottunk Miskolcon 2018. december 17-én. Ezúttal a BAGázs Közhasznú Egyesület munkatársa, Lőrincz Borbála mutatta be az általuk végzett munkát, tapasztalataikat és jövőbeni terveiket. Az alábbi szöveg az előadáson elhangzottak összefoglalása, melyet a szerző engedélyével adunk közre. A BAGázs Közhasznú Egyesület Pest megyei romatelepeken (Bag és Dány) valósít […]

Bővebben »

ADOMÁNYOZÁS ÉS SZEMLÉLEMÓDVÁLTÁS (2018.12.03. – Debrecen)

  2018. december 3-án a Transznacionális Együttműködések Pályázat keretében egy izgalmas műhelybeszélgetést szerveztünk az adományozás társadalmi szemlélete, illetve az adományszervezés kérdésében Miha Tamás, a Magyar Fundraising Akadémia szakmai vezetője multidiszciplináris szemlélettel ismertette az adományszervezés hazai és nemzetközi sajátosságait, azokat az új gyakorlatokat, szemléletmódot, amellyel a szervezetek sikeressé, de legfőképpen működőképesebbé válhatnak. A Magyar Fundraising Akadémia, […]

Bővebben »

Néhány fontos gondolat az adományról

Az adomány mint társadalmi értékképző erőalap a modernkori társadalom szolidaritásában elengedhetetlen. Kollányi Zsófia szerint „A szolidaritás fogalma a modernitás terméke, de a szó jelentése ősidőktől fogva összetartozik az emberek együttélésével. A fogalom többször kapott fontos szerepet az emberiség kultúrtörténetében. A kereszténység szolidaritás-megközelítése a felebaráti szeretet részerényeként fogható meg.” [1] Egy társadalom értékét szolidaritásának összefüggéseiben tudjuk […]

Bővebben »

Társadalmi dilemmák az önkéntesség működésében (2018.11.14. – Szeged, Szegedi Egyetem)

2018. november 14-én a Transznacionális Együttműködések Pályázat keretében a negyedik műhelybeszélgetést szerveztünk az önkéntesség témájában. Az esemény sajátosságát az adta, hogy ukrán előadók mutatták be saját élményeiket, tapasztalataikat az Ukrajnában működő önkéntes szervezetek, intézmények, egyének és csoportok körben. Helyszínt és a téma iránti érdeklődőket a Szegedi Egyetem, illetve hallgatói, oktatói és külsős, a témával összefüggő […]

Bővebben »

Az ember és a karitatív szervezetek kapcsolata: társadalmi (re)integráció

Hogyan hozzuk közelebb a civil szervezetekben dolgozókat és az egyházi szeretetszolgálatok munkatársait?  Miképp tudjuk a köztük lévő párbeszédet segíteni, hogy rövid-és hosszú távon minél produktívabban tudjanak együttműködni?  Többek között ezekre a kérdésekre kíván választ és megoldást nyújtani a Transznacionális Együttműködés program. A kívánt cél eléréséhez vezető út egyik állomása a ’Az ember és a karitatív […]

Bővebben »

Borsodi közösségek problémái testközelből

Az EMIH szakembereiből és szociális ellátási szolgáltatásaiban dolgozó önkénteseiből álló lelkes, érdeklődő csapat indult szakmai kirándulásra október 24-én Budapestről, hogy a Transznacionális Együttműködések program keretében megismerkedhessen azokkal a sokszor egészen speciális, lokális/regionális jellegű kihívásokkal, melyekkel a szociális szférában működő szervezeteknek Miskolcon és környékén meg kell birkózniuk. A kétnapos út során valamennyien értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, ízelítőt […]

Bővebben »