Rabbi válaszol

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!
  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Mit nézünk a hávdálán?

Kedves Báruch rabbi,

Hávdálákor, amikor a boré möoré háés részhez érünk, miért kell elrejtenem a hüvelykujjam? Vagy nem kell? Én a másik négy ujjam körmén néztem, ahogy megcsillant a fény, és rámszólt a zsinagógában egy izraeli, hogy nem a körmeimet kell néznem. Mit kell néznem?

A hávdálával óriási gondom van: egyedül élek. Egy nő egyedül saját maga meg tudja a hávdálát csinálni? Ez a rész a fénnyel nehezebben kivitelezhető egyedül. Letehetem a gyertyát, amíg mindkét kezemet odatartom, vagy egyszer az egyiket, aztán a másikat?

Köszönöm, Viki

 

 

Válasz megtekintése »

A zsidó temető szentségéről

A Chájé Szárá hetiszakaszban olvastunk arról, hogyan zajlott a történelem első zsidó temetése. Ennek fontos eleme, hogy Ábrahám nem kevés pénzért saját temetkezési helyet vásárolt – létrejött az első zsidó temető. Ennek apropóján, és az elmúlt hetekben zajló események kapcsán kerestük meg Oberlander Báruch rabbit, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetőjét, hogy megpróbáljunk válaszokat találni a kérdésekre.

 

Válasz megtekintése »

Bűn-e a habzsolás?

Kedves Baruch rabbi!

A mértéktelen ételfogyasztással, falánksággal kapcsolatos bűnről tesz említést valahol a Biblia, vagy a szóbeli tan, ami parancsolat for­májában is megmutatkozik, a mértékletességet tartva helyesnek, a túl sok evést pedig bűnnek.

Nyilván nem egy ünnepi ebédre gondolok, hanem mint rendszeresen ismétlődő életstílusra, ami ugye meg is betegít, ha túlsúlyként learatjuk a rossz gyümölcseit.

Ha élvezeti forrásként bálvánnyá válik valaki számára az evés, vagyis az élete középpontjává válik, Isten elé kerülve a finomabbnál finomabb ételek behabzsolása, gondolom az is bűn.

Ha erről lenne valami Tóra idézet, ami bűnnek nevezi, az érdekelne és szívesen olvasnám.

Bolla László

Válasz megtekintése »

Rabbik és a szombati munka

Kedves Rabbi!

Az a kérdés merült fel bennem, hogy ha nem szabad sábátkor és ünnepnapon dolgozni, akkor a rabbik hogyan lehet, hogy mégis „dolgoznak”, vagyis hogy tanítanak, vezetik az Istentiszteletet, stb. Kaphatnak ezekre a napokra fizetést, ahogy máskor?

István

 

 

Válasz megtekintése »

Gyilkosság-e az eutanázia?

Dönthet-e az ember a saját haláláról, ha gyógyíthatatlan betegséggel él együtt, sok szenvedésben és fájdalomban van része? Mit mondanak a vallások tanítói az eutanáziáról? Elfogadják, vagy tiltják? Az eutanázia megítélése az öngyilkosság és a gyilkosság megítélésével azonos? Milyen gondolatok állnak a vallások tanítóinak véleménye mögött? – erre volt kíváncsi a 24.hu, így különböző vallási vezetőket arról kérdeztek: Miként viszonyul az ön vallása az eutanáziához?

 

 

Válasz megtekintése »

Plasztikai sebészet vagy elfogadás?

Tisztelt Rabbi!

A zsidóknak hogyan kellene viszonyulniuk a született rendellenességekhez? Mit tanácsolnának a bölcsek egy olyan 26 éves zsidó férfinak, aki párra még nem talált és elálló füllel született? Csak az egyik füle lenne elálló, a másik nem, vagyis nem csak eltérő lenne az átlagosnál, de még aszimmetrikus is. Plasztikai sebészet vagy elfogadás? Ha utóbbi, akkor félő, hogy ő magát elfogadja ugyan, de párra így sosem talál. Márpedig a szaporodás micva, aminek így eleget sem tudna tenni.

Válaszát előre is köszönöm.

Dániel

 

Válasz megtekintése »

Papi áldás sábeszre eső ünnepnapon

Tisztelt Rabbi úr!

A zsinagógában, ahova gyerekkorom óta járok, nem volt szokás düchenolni [kohanita áldást mondani] olyan ünnepnapokon, amik sábeszre esnek. A fiam, aki Amerikában él, azonban azt mondja, az ő közösségükben minden jantevkor van düchenolás, akármilyen napra is esik. Melyik a helyes szokás?

 

Üdvözlettel:

Edit

Válasz megtekintése »

Elfeledett askenáz szokások a Pécsi Izraelita Hitközség dokumentumaiban

A Pécsi Izraelita Hitközség a dokumentumok tükrében (1837–1950) címmel jelentetett meg idén a Kronosz Kiadó, a Pécsi Zsi­dó Hitközség és a Pécs Története Alapítvány rendkívül érdekes és hasznos gyűjteményt.

A gyűjteményben fellelhető dokumentumok értelmezése időnként nehézségbe ütközik, mivel sajnos az elmúlt évti­ze­dekben fontos askenáz szokások, kifejezések merültek fe­ledésbe Magyarországon. Úgy tű­­nik, néhányszor a szerkesztő sem ismerte, vagy nem vette figyelembe ezeket a sokszor speciálisan magyar zsidó jelenségeket, amelyek közül most hármat emelnénk ki a 119-122. oldalon található, 1850-es zsinagógai szabályzat tervezetéből.

Válasz megtekintése »

Ki építi fel a Harmadik Szentélyt?

Kedves Rabbi!

A Harmadik Szentély létrejöt­té­vel kapcsolatban két hagyo­mány­ról olvastam. Az egyik sze­rint a Messiás fogja felépí­te­ni. Ezzel kapcsolatban talál­tam a Tanachban egy szakaszt (Zchárjá 6:12-15.). A másik úgy szól, hogy az égből fog aláereszkedni, már készen. A kérdésem, hogy ez a hagyomány honnan ered, és van-e ráutaló rész, prófécia.

Köszönettel és üdvözlettel,

András

 

 

Válasz megtekintése »

Zavaró-e egy Nagy-Magyaroszágot ábrázoló medál?

Üdvözlöm! Azért fordulok Önhöz, mert egy kicsit össze vagyok zavarodva. Én egy 14 éves keresztény fiú vagyok, és büszke vagyok a magyarok tetteire és szeretem a magyar embereket és szeretem a hazámat. Én nem vagyok náci, nem vagyok fasiszta. Nem gyűlölöm Önöket. Szoktam a nyakamban hordani egy Nagy Magyarországos nyakláncot. És azt szeretném kérdezni, hogy ez Önöket zavarja e? Válaszát előre is köszönöm szépen.

 

Tisztelettel: Bálint

Válasz megtekintése »

Miért ment ki a zsákruha a divatból?

Kedves rabbi!

Azt szeretném kérdezni, hogy zsákruhában ma szokott még valaki hagyományosan imádkozni? – a ruha megszaggatását, bevágásának szokásáról gyász esetén tudok, de a zsákruha viselésének gyakorlatáról nem rémlik, hogy tudósítást olvastam, vagy képeket láttam volna. Gondolom, a szakáll tépése sincs hagyományőrző módon előírva senkinek, mégis előfordult Ezránál természetes reakciójaként, stb.

 Üdvözlettel, Laci

 

 

Válasz megtekintése »

Hogyan imádkozzunk: csukott szemmel, vagy imakönyvből?

A Sulchán áruch egyetlen helyen említi a csukott szemmel való imádkozást, mégpedig a Sulchán aruch Hárávban (61:5.): a „kezünket az arcunkra” szoktuk tenni, amikor elmondjuk a Smá Jiszráél (Halljad Izrael) első versét (Sámuel imája 53. oldal). Ennek célja, hogy az ember ne nézzen semmi másra közben, ami elvonná a koncentrálástól. De a főima, az Ámidá mondása közben „hajtsa a fejét egy kicsit lefelé úgy, hogy a szemével [szerényen] nézzen a földre… és a szívét felfelé, az ég felé irányítsa” – írja a Sulchán aruch (Orách chájim 95:2.). Ám a Zohár (3:260b. lásd Turé záháv, Orách chájim 91. fejezet) szerint az a helyes, ha a főima, az Ámidá mondása közben becsukja a szemét az ember, vagy pedig lefelé, a földre nézz. 

Válasz megtekintése »

Kiből lehet tanár?

A legrégebbi oktatási rendsze­rek­kel bíró vallások vajon milyen módszerrel döntik el, hogy ki lehet a vallásuk tanítója? Van va­lami speciális teszt, különleges rend­szer arra, hogy tanítónak nem való emberek ne kerülhessenek be az oktatóik közé? Létezik-e az Ön vallásának oktatási rendszerében olyan módszer, amellyel megszűrik, hogy ki alkalmas tanítónak? Mi alapján dől el az alkalmasság? – tette fel a kérdést a hir24.hu Köves Slomó rab­binak.

 

Válasz megtekintése »

Isten nevei – minek nevezzelek?

Isten nevéről szeretnék kérdezni. Nevén kell őt szólítanunk imáinkban? Ez a név a JHWH? Az eredeti Tóra tekercsben valóban JHWH szerepelt ott ahol a keresztény bibliában Úr és Isten vagy Mindenható áll? Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Beáta

 

Válasz megtekintése »