Peszách - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-04-08 19:05 - Ünnep kimenete: 2020-04-11 20:16:00

Rabbi válaszol

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!
  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Elsőszülöttek böjtjének kiváltása a járvány miatti izolációban

Április 8-án, szerdán elsőszülöttek böjtje lesz, 4:25-től. Aki elsőszülött fiú, vagy aki kiskorú elsőszülött apja, annak vagy böjtölnie kell, vagy ki kell váltania a böjtöt, úgy, hogy részt vesz egy szijum mászechetén (az egyik talmudi traktátus tanulásának befejezési ünnepségén).

Az elmúlt napokban sokan fordultak Oberlander Báruch rabbihoz azzal a kérdéssel, hogy lehet a járvány idején kiváltani a böjtöt? A Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetőjének válaszát az alábbiakban közöljük.

Válasz megtekintése »

Halasszuk-e az esküvőnket a koronavírusjárvány utánra?

Olvasóinknak nem újdonság, hogy a háláchá mindig reflektál napjaink aktuális eseményeire. Fokozottan igaz ez olyan veszélyhelyzetekben, mint a mostani világjárvány. Világszerte nap mint nap fordulnak új kérdésekkel a rabbikhoz a zsidó közösségek tagjai: már most tetemes – és folyamatosan bővülő – irodalma van a kérdésnek, ahogy a rabbik megválaszolják ezeket a felmerülő problémákat. Oberlander Báruch rabbi online előadássorozatának (a Virtuális Bét Midrásban) nyomán, ezekből a kérdésekből válogatunk. Cikkeink a témák háláchikus vetületét vizsgálják, minden esetet egyedileg kell elbírálni, figyelembe véve többek közt az adott ország járványügyi szabályozását és az egészségügyi szakemberek iránymutatásait is.

 

 

Válasz megtekintése »

Lehet Megilát hallgatni a Facebookon?

Purim napján sokan fordul­tak a Budapesti Ortodox Rab­bi­ná­tushoz azzal a kérdéssel, le­het-e internetes élő adáson ke­resztül hallgatni a Megilá, az Esz­ter könyve olvasást. Az alábbiakban Oberlander Báruch rab­­bi összefoglalóját közöljük, amely részben a David Lau izraeli országos főrabbi és más pro­minens rabbik által megírt irányelveken alapul.

Válasz megtekintése »

Új éttermi rendelésre új áldás?

Kedves Báruch rabbi!

A Tel-Aviv kávézóban saksukát rendeltem ebédre. Ehhez egy lepény formájú kenyeret is adnak. A lepény-kenyér nagyon finom volt és most gyorsan elfogyott, ezért rendeltem még egyet. Felmerült a kérdés, hogy mit mond a háláchá ilyen esetben: kell-e újra leönteni a kezet, és elmondani a hamóci áldást a később megrendelt lepény-kenyérre?

Az étteremben nem volt senki, akit érdemben megkérdezhettem volna, ezért a pincér felhívott telefonon valakit, aki azt mondta, hogy nem kell újra elmondani az előáldást és így értelemszerűen a kezet sem kell leönteni. Igaza volt ebben, helyesen jártam el?

Köszönöm válaszodat,

Cháná

Válasz megtekintése »

Lehet-e halat hússal vagy tejjel enni?

Kedves Báruch Rabbi,

Ezt a receptet egy zsidó honlapon olvastam: tejfölös csuka. Jól tudom, hogy tejeset nem is szabad hallal együtt készíteni? Én eddig úgy tudtam, hogy tejes dolgok a hallal nem találkozhatnak.

Tisztelettel, Cirel

Válasz megtekintése »

Kóser edények, kóser konyhák – mire kell pecsét?

Múlt heti számunkban megjelent Pecsét a kóser ételen című írásunk kapcsán két olvasói kérdés is érkezett, ezekre adunk választ az alábbiakban.

Mi a menete a kóser edények szállításának? Ezeket is csak lepecsételve szabad tárolni és szállítani? Edényből is szükséges kósert vásárolni?

Válasz megtekintése »

Pecsét a kóser ételen

A kóser ételek kapcsán létezik egy kevésbé ismert háláchá, amely szerint azon kívül, hogy az étel előállításának meg kell felelnie a kóser szabályoknak, a szállítás során is figyelnünk kell a kész ételre, nehogy elcserélődjön (Sulchán áruch JD 118:1. Lásd még Kásrut vöhechsérim böháláchá 2. fejezet).

Válasz megtekintése »

Kedves Siri! Kóser-e a smart house szombaton?

Tisztelt Rabbi!

Egy közösségi oldalon felve­tő­dött a kérdés, miszerint az Apple és a Google virtuális személyi asszisztensei (pl. Si­ri) a jövőben kiválthatják-e a sá­beszkor el nem végezhető mun­kát!? Ilyen esetben fiziká­lis kontaktus nem történik a ké­szülékekkel, csak hangos szó­beli utasítást ad nekik a felhasz­náló, és az hozza működésbe az adott mechanikai eszközt, pél­dául egy okos otthonban. Ugyanígy egy vallásos, or­todox zsidó ember kialakíthat ma­ga körül úgynevezett smart home-ot, vagy inkább hagyatkozzunk a „klasszikus” eszközökre? Válaszát előre is köszönöm!

Bernadett

Válasz megtekintése »

Lehet-e zsidó nevet adni egy halottnak?

Tisztelt rabbi úr!

A … Hitközség vezetőségének ne­vében kénytelenek vagyunk Ön­höz fordulni. A tegnapi nap során történtek miatt… A gyászimában az elhunyt neve László ben Avrohomként [a cikkben az elhunyt méltóságának megőrzése érdekében nem a valódi nevet használjuk] hangzott el! Ez hogy lehetséges? Lehet-e a László ben Avrohom nevet bemondani hangosan a Kél molé ráchamimba?

A … Hitközség vezetősége

Válasz megtekintése »

Mi a teendő az előző lakó postájával?

Tisztelt rabbi!

A lakásom korábbi bérlője hosszú időn át nem irányította át a postáját az új címére, hiába kértem erre többször. Az új bérlő egy idő után megunta a levelek tárolását, és nekem adta. A régi bérlő többszöri kérésre sem jött a leveleiért, így végül azokat kidobtam. Kötelességem lett volna ezeket tovább őrizni, míg az előző lakó veszi a fáradságot és értük jön?

Üdvözlettel: Zsófi

Válasz megtekintése »

Ki írta a zsoltárokat?

Kedves Rabbi!

A zsoltárok kapcsán lenne három kérdésem:

Több zsoltár is úgy kezdődik, hogy valamilyen személy énekeként van feljegyezve. Ez több esetben maga Dávid, de egyes esetekben mások. Így például a 82-es zsoltár úgy kezdődik: „Ászáf éneke Istenhez”. Akkor tulajdonképpen ki írta a zsoltárokat, mindet Dávid, vagy egyeseket más személyek? Ha nem mindet Dávid írta, akkor ettől függetlenül mondhatjuk-e, hogy mindegyik zsoltár isteni sugalmazásra (ruách hákodes) íródott?

Hogy írhatta mindet Dávid, amikor vannak olyanok, amelyek egy Dávid utáni történelmi eseményhez kapcsolódnak? (Így pl. 137. zs. „Babilónia folyói mellett ültünk…”) Ha mindet Dávid írta, mi a helyzet a zsoltárok ezen bevezető mondataival, ezek is isteni sugalmazásnak tekinthetők? Egyes zsoltárokban meg van említve Jedutun (pl. 62.). Ki ő?

Köszönettel, Zsolt

 

Válasz megtekintése »

Van-e hitvesi csók és gyűrűváltás a chupá alatt?

 

Tisztelt rabbi!

A Háború szele című Wouk regényének 100. oldalán bukkantam egy furcsaságra. Egy 1939-es ortodox zsidó esküvőt ír le egy lengyelországi kis faluban, Medzice-ben.

Sok minden stimmel, a böjtölő vőlegény, az apuka neve Jochánán Berel Jastow, a chupa, a bor, az elkülönített férfiak és nők a tánc közben, jesiva bócherek stb.

Közben pedig azt írja, hogy a chupa alatt gyűrűcsere és hitvesi csók volt.

Nehezen tudom elképzelni, hogy az író ne tudná, hogyan zajlik le egy ortodox zsidó esküvő, valószínű itt is a fordítók képzelete kapott szárnyra… Mi az Ön meglátása erről?

Árje

Válasz megtekintése »

Szabad-e Kun Bélának rossz hírét kelteni?

A Népszava „Forrnak az indulatok a Vértanúk tere körül” című, november 4-én megjelent írásában a szerző, Czene Gábor egy vé­leményt közöl egy zsidó vezetőtől. Eszerint: Kun Bélát istentagadó­nak nevezni tórai tilalomba ütközik: „…ezen vétkes (?) zsidó em­bereket a nem zsidó közönség előtt egy rabbinak ’istentagadónak’ nevezni, Tórában leírt tilalom. […] ezt nem lehet megtenni egy olyan személynek, aki egy közösséget képvisel”.

Válasz megtekintése »