A hetiszakasz földrajza

A pusztai Szentély művészei: Becálel és Oholiáv

Az Örökkévaló néhány fejezettel korábban megparancsolta Mózesnek, illetve rajta keresztül a népnek, hogy építsenek neki Szentélyt, hogy a nép között lakozhasson. A Tóra ezután a Szentély alkatrészeinek leírásával is foglalkozik. A pusztai sátorszentély elkészítésében számos tehetséges férfi és nő vett részt. A tegnap felolvasott szakaszban, a Ki tiszában azt is megtudhatjuk, hogy az Örökkévaló maga… Tovább A pusztai Szentély művészei: Becálel és Oholiáv

Bővebben »

Inkább kockáztassuk, hogy eleven tűzben égetnek el, mint hogy egy másik embert nyilvánosan megalázzunk

József álmai és eladása, a Fáraó fő sütőmesterének és főpohárnokának álmai – a Tóra legismertebb történeteit tartalmazza múlt heti hetiszakaszunk, a Vájesev, amelyről Joel és Saul magyarázatát a gyönyörű júdeai tájban itt találhatják az érdeklődők. Kevésbé közismert azonban a szintén ebben a részben szereplő Támár története, mely családtörténetről, leszármazásról, ókori jogról és prostitúcióról is szól.… Tovább Inkább kockáztassuk, hogy eleven tűzben égetnek el, mint hogy egy másik embert nyilvánosan megalázzunk

Bővebben »

Ahol Jáákov az álmát látta: Bét-Él

Hetiszakaszunk, a Vájécé Jáákov ősapa életének néhány részletét meséli el. A szakasz története legnagyobb részt Bét-Élben játszódik, ezt a helyet mutatjuk be az olvasóinknak.   És fölkelt Jákob kora reggel, vette a követ, melyet feje alá tett és tette azt oszlopnak és öntött olajat a tetejére. És elnevezte azt a helyet Bét-Élnek (Isten háza); azonban… Tovább Ahol Jáákov az álmát látta: Bét-Él

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Móáb síksága

Mózes negyedik könyvének, a Bámidbárnak utolsó két szakaszát (Mátot és Mászé) olvasták fel ezen a héten a Tórából. A Mátot szakaszban Izrael népe egy ma is jól körülírható területen táborozik: Móáb síkságaira, melyek a Jordán mellett vannak, Jerichónál (M.IV. 31:12) E földrajzi nevek nem változtak az évezredek során, a mai Jerichó és a Jordán folyó… Tovább A hetiszakasz földrajza: Móáb síksága

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Eskol völgye

Mózes pedig elküldte őket Párán pusztájából az Örökkévaló parancsára… És fölmentek és kikémlelték az országot Cin pusztájától Rechávig, Chámot mentén. Fölmentek délnek, és elérkezett Hevronig; ott voltak pedig Áchimon, Sésáj és Tálmáj, Ánok szülöttei; Hevron pedig hét évvel előbb épült, mint az egyiptomi Cóán. Elérkeztek Eskol völgyéig és ott levágtak egy szőlővenyigét és egy szőlőfürtöt, és… Tovább A hetiszakasz földrajza: Eskol völgye

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Párán pusztája

És volt a második évben: a második hónapban, a hónap huszadikán, felszállt a felhő a bizonyság hajlékáról. És elvonultak Izrael fiai vonulásaik szerint, Szináj pusztájából; és leszállott a felhő Párán pusztájában. És elvonultak első ízben az Örökkévaló parancsa szerint Mózes által.  (M.IV. 10:11-13) Miután a Tóra a negyedik könyv első fejezetében, a Bámidbárban előkészíti a zsidók… Tovább A hetiszakasz földrajza: Párán pusztája

Bővebben »

Magyar származású fiatalt öltek meg Jeruzsálemben

Mi történt a héten Izraelben? Négygyermekes apát késelt meg egy arab terrorista a Siratófal közelében. A 32 éves Adiél Kolman a Dávid városát feltáró régészeti ásatásokon dolgozott, és hazafelé tartott, amikor az arab rátámadt. Ádiel amíg csak tudott, küzdött a támadójával, de számos késszúrást szenvedett, és a kórházba szállítását követően életét vesztette. A gyilkossal a… Tovább Magyar származású fiatalt öltek meg Jeruzsálemben

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: pusztai Szentély

Az előző héten felolvasott Ki tiszá és az ezen a héten felolvasott, dupla Vájákhel–Pekudé szakasz, akárcsak a megelőzőek, továbbra is a pusztai Szentély felépítésével foglalkozik. A zsidók fizikai értelemben továbbra is a Szináj-hegy lábánál maradnak, spirituális szempontból azonban hatalmas ugrás történik. A Ki tiszá szakaszban Mose felmegy a hegyre, hogy lehozza a kőtáblákat, és ekkor… Tovább A hetiszakasz földrajza: pusztai Szentély

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: a pusztai Hajlék

És készítsenek nekem szentélyt, hogy lakjam közöttük. (M.II. 25:8) És találkozom ott Izrael fiaival és megszenteltetik dicsőségem által.  És megszentelem a gyülekezés sátorát és az oltárt; Áront és fiait megszentelem, hogy papjaimmá legyenek. És lakni fogok, Izrael közepette és leszek az ő Istenük, és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük, aki kivezettem őket Egyiptom… Tovább A hetiszakasz földrajza: a pusztai Hajlék

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Szináj-hegy

A ma Szinájnak nevezett hegység az egyiptomi Szináj-félsziget déli csücskének közelében fekszik. Azt, hogy pontosan melyik a Tóra által többször említett Szináj-hegy, sajnos nem tudjuk. A Tórát maga a zsidó hagyomány Torá miSzináj – Szináj-hegyi tanításként is nevezi, és bölcseink innen származtatják hagyományainkat. A hagyomány szerint a Szináj-hegyi tóraadáskor az egész nép jelen volt, annak… Tovább A hetiszakasz földrajza: Szináj-hegy

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: a Vörös-tenger

És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján, mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a Nádas-tenger felé… És elvonultak Szukotból és táboroztak Észonban, a puszta szélén.  Az Örökkévaló… Tovább A hetiszakasz földrajza: a Vörös-tenger

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Pitom és Rámszesz

És vonultak Izrael fiai Rámszészből Szukotba, mintegy hatszázezer gyalogos, a férfiak a gyermekeken kívül… Izrael fiainak lakása pedig, amíg Egyiptomban laktak, négyszázharminc év. És volt négyszázharminc év múltán, volt pedig ugyanazon a napon, mentek ki az Örökkévaló minden seregei Egyiptom országából. (M.II. 12:37-41) Hetiszakaszunk, a Bo zárja le a zsidók egyiptomi tartózkodásának történetét. Néhány héttel ezelőtt… Tovább A hetiszakasz földrajza: Pitom és Rámszesz

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Horev-hegy

Mose [Mózes] legeltette juhait az ő apjának, Jitrónak, Midján papjának; és elvezette a juhokat a puszta mögé és elérkezett Isten hegyéhez, Horevhez. És megjelent neki az Örökkévaló angyala tűzlángban a csipkebokor közepéből… Midőn látta az Örökkévaló, hogy odatér megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor közepéből és mondta: … Ne közeledj ide, vesd le saruidat lábaidról,… Tovább A hetiszakasz földrajza: Horev-hegy

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Máchpélá-barlang

És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jáákov napjai, életének évei: száznegyvenhét év. Midőn közeledtek Jiszráel [Jáákov] napjai a halálhoz, akkor hívatta fiát, Joszefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy cselekszel velem szeretetet és hűséget: ne temess el, kérlek, Egyiptomban. Ha majd elnyugszom atyáimmal, akkor… Tovább A hetiszakasz földrajza: Máchpélá-barlang

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Egyiptom

Chám fiai pedig: Kús, Micráim, Pút és Kánaán… (M.I. 16:6) A Tóra először a Noách szakaszban említi meg Micrájimot vagyis az ókori Egyiptomot, amikor a környező országok leszármazásáról beszél. Hetiszakaszunkban, a Mikécben – ahogy mostantól kezdve néhány fejezeten át – a tórai történet ebben a birodalomban folytatódik. Az előző héten olvastuk, a Vájesev szakaszban: A… Tovább A hetiszakasz földrajza: Egyiptom

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Sechem

Az előző szombaton a Vájesev hetiszakaszt olvasták fel a Tórából. És elmentek testvérei, hogy legeltessék atyjuk juhait Sechemben. Jiszráel pedig mondta Józsefnek: Nemde, testvéreid legeltetnek Sechemben Gyere, hadd küldjelek el hozzájuk; és ő mondta neki: Itt vagyok. És mondta neki: Menj csak el, nézd meg testvéreid jólétét és a juhok jólétét és hozz nekem feleletet; és… Tovább A hetiszakasz földrajza: Sechem

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Bét-Él és Penuél 

És elment Jáákov Beér-Sevából és ment Cháránba. (M.I. 28:10) A Tóra előző héten felolvasott szakasza, a Vájécé ezzel a felütéssel kezdődik: Jáákov ősapa elindul Beer Sevából, ő is megteszi a Kánaán, vagyis Izrael Földje és a Chárán, másként Pádán-Árám közti utat, ahogyan elődei is megtették. És fölkelt Jákob kora reggel, vette a követ, melyet feje… Tovább A hetiszakasz földrajza: Bét-Él és Penuél 

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Beér-Sevá

Onnan pedig fölment Beér-Sevába.  És megjelent neki az Örökkévaló amaz éjjel mondta: Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene ne félj, mert veled vagyok én, megáldalak és megsokasítom magzatodat Ábrahám, az én szolgám kedvéért. És épített ott oltárt és hívta az Örökkévaló nevét, fölütötte ott sátrát és ástak ott Izsák szolgái kutat. (M.I. 26:23-25) Múlt héten… Tovább A hetiszakasz földrajza: Beér-Sevá

Bővebben »