Új zsinagóga megnyitásakor gyakran kérték a Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi áldását. 1981 szeptemberében (5741) egy dél-afrikai zsinagóga megnyitása alkalmából így fogalmazott: „Érdemes észben tartani, hogy egy súl [zsinagóga] alapvető feladata, hogy világítótoronyként szolgáljon és bevilágítsa a közösség tagjainak életét és otthonát, továbbá az egész környezetüket”.

Isten kegyelméből

niszán 28. [1968. április 26.]

Brooklyn, N.Y.

 Az új lubavicsi zsinagóga és ifjúsági központ megnyitójának minden résztvevője számára

Manchester,  Anglia

Üdvözlet és áldás,

A Manchester tiszteletreméltó hitközsége számára létrehozott új lubavicsi zsinagóga és ifjúsági központ öröm­teli megnyitójának alkalmával nagy boldogsággal írom az alábbi üzenetet:

Minden egyes olyan tevékenység és kezdeményezés, mely előremozdítja a Tóra és a parancsolatok megismertetését, erősíti és élénkíti a zsidó életet messze az adott helység határain kívül is. Ez különösen igaz a mai korra, amikor a zsidó élet minden eddiginél szűkebb térre korlátozódik.

Ebből is látszik, hogy a manchesteri új lubavicsi zsinagóga és ifjúsági központ megnyitása mennyire fontos és nagy jelentőségű eredmény!

Áldott emlékű bölcseink azt mondták (Bráchot 6a.): „Aki egy állandó helyet jelöl ki az imája számára, annak Ábrahám Istene jön a segítségére”. Bár mélyebben értelmezve ez az ima spirituális dimenziójára utal, az egyszerű, törvénnyé emelt magyarázat szerint ez azt jelenti, hogy olyan zsinagógát emeljünk, mely alkalmas helyszíne lehet az elmélyült, mindennapi imáknak.

Ezenfelül, amikor egy zsinagóga egyben tanház is, tehát nemcsak az imádkozásra, hanem a Tóra és a zsidó törvények tanulmányozására kijelölt hely is, akkor további dimenzióval gazdagodik, melyet bölcseink így neveznek (Bráchot 8a.): „A zsidó jog számára kijelölt kapuk”. Bölcseink egy másik tanítása is ide kívánkozik (Bráchot 7b.): Aki állandó helyet jelöl ki a tóratanulásra, annak ellenségei elhullanak előtte”. Olyan dologról van tehát szó, melyre rendkívül nagy szükségünk van manapság, amikor népünket oly sok ellenség fenyegeti.

Azt remélem, és azért imádkozom, hogy a manchesteri lubavicsi központ egyszerre motiválja elmélyült imára és tóratanulásra az emberek sokaságát, s ez az ima és tanulás erősítse a parancsolatok pontos betartását a mindennapokban. Arra kérjük az Örökkévalót, hogy válaszolja meg népe, Izrael imáit és könyörgéseit, s benne minden egyes ember személyes kéréseit, hogy beteljesedjenek a Messiás eljöveteléért mondott buzgó imáink, melyek elhozzák a száműzetés végét, amikor népünket nem éri több nehézség”.

Nagyrabecsüléssel és sikert hozó áldással,